Reizen naar Irak: Reisadvies

Reist u naar Irak? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Klimaat en rampen in Irak

Informatie over klimaat en rampen in Irak.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Klimaat en meteorologische fenomenen

Irak kan zeer hoge temperaturen kennen in de zomer. De extreme hitte in de zomer wordt versterkt door de afwezigheid van luchtkoeling als gevolg van frequente stroomonderbrekingen.

 

Natuurrampen

Irak loopt gezien haar klimatologische omstandigheden een verhoogd risico op overstromingen en droogte. De grote rivieren kunnen buiten hun oevers treden in het regenseizoen, in de zomerperiode zijn lange periodes van droogte niet abnormaal.

Irak bevindt zich in een aardbevingsgevoelig gebied, met vooral in het noorden en het oosten van het land een gemiddeld tot hoog seismisch risico. Ten zuiden van de stad Halabja (Iraaks-Koerdistan) heeft op 12 november 2017 een zware aardbeving plaatsgevonden.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade van een EU-lidstaat.