Reizen naar Irak: Reisadvies

Reist u naar Irak? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Irak

Informatie over de lokale wetgeving in Irak.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u onderworpen aan de wetten van het gastland.

 

Illegale toegang tot het grondgebied en illegaal verblijf

Iedere buitenlander die naar Irak wenst te reizen is visumplichtig. Illegale toegang tot het grondgebied en illegaal verblijf worden streng bestraft met lange gevangenisstraffen. Een visum wordt bij voorkeur voor de reis aangevraagd bij een Iraakse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging. Personen in het bezit van een gewoon paspoort die niet als journalist of als medewerker van een NGO reizen, kunnen in principe ook bij binnenkomst een visum verkrijgen. Een paspoort met een Israëlische invoer- of uitvoerstempel is niet toegelaten.

 

Drugs

Het bezit, gebruik en handel in drugs is verboden en wordt streng bestraft in geval van veroordeling.

 

Seksualiteit

Prostitutie en buitenechtelijke relaties zijn verboden en worden streng bestraft, vooral voor vrouwen. Seksuele relaties tussen personen van hetzelfde geslacht zijn niet expliciet verboden in Irak, maar bepaalde bepalingen van het Strafwetboek worden gebruikt om LGBT-personen te criminaliseren. Discriminatie, intimidatie en geweld tegen LGBT-personen komen ook vaak voor.

 

Fotografie

Het is verboden militaire of politiebeambten of installaties (basissen, checkpoints, ...) te fotograferen. Men vraagt best eerst toelating vooraleer men personen fotografeert.

 

Zeden en gewoonten

Het is aangeraden om onopvallende, zedelijke kledij dragen die armen en benen bedekt. Alcohol wordt uit het openbare leven gebannen door een verbod op import, productie en verkoop.

 

Vrouwelijke Genitale Verminking

De praktijk van vrouwelijke genitale verminking (VGV) komt nog regelmatig voor ​​in Irak, vooral in de regio Iraaks-Koerdistan. VGV is een praktijk die (zware) fysieke en psychologische complicaties veroorzaakt bij meisjes en vrouwen.

Bovendien is VGV verboden in België en kan elke persoon die een genitale verminking op een minderjarige uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert – ook wanneer de verminking buiten de landsgrenzen uitgevoerd werd – vervolgd worden wanneer hij/zij zich op het Belgisch grondgebied bevindt.

 

Varia

Voorwerpen die behoren tot het archeologische erfgoed van Irak mogen niet verhandeld of uitgevoerd worden. Hierop kunnen zware straffen staan.