Reizen naar Irak: Reisadvies

Reist u naar Irak? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Irak

Informatie over de lokale wetgeving in Irak.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Illegale toegang tot het grondgebied en illegaal verblijf

Iedere buitenlander die naar Irak wenst te reizen is visumplichtig. Illegale toegang tot het grondgebied en illegaal verblijf worden streng bestraft met lange gevangenisstraffen. Een visum moet voor de reis aangevraagd worden bij een Iraakse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging. Wie geen visum heeft, kan onmiddellijk het land uitgewezen worden. Een paspoort met een Israëlische invoer- of uitvoerstempel is niet toegelaten.

Drugs

Het bezit, gebruik en handel in drugs is verboden en wordt streng bestraft in geval van veroordeling.

Seksualiteit

Prostitutie, homoseksualiteit en buitenechtelijke relaties zijn verboden en worden ook steeds minder getolereerd en streng bestraft, niet enkel door de autoriteiten, maar soms ook door de lokale gemeenschap.

Fotografie

Het is verboden militaire of politiebeambten of installaties (basissen, checkpoints...) te fotograferen. Men vraagt best eerst toelating vooraleer men personen fotografeert.

Zeden en gewoonten

Onopvallende, passende kledij dragen die armen en benen bedekt. Alcohol wordt uit het openbare leven gebannen.

Varia

Voorwerpen die behoren tot het archeologische erfgoed van Irak mogen niet verhandeld of uitgevoerd worden. Hierop kunnen zware straffen staan.

Vrouwelijke Genitale Verminking

Deze reisbestemming kent een lage (>25% ) prevalentie op vlak van vrouwelijke genitale verminking (VGV). VGV is een praktijk die (zware) fysieke en psychologische complicaties veroorzaakt bij meisjes en vrouwen.

Bovendien is VGV verboden in België en kan elke persoon die een genitale verminking op een minderjarige uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert – ook wanneer de verminking buiten de landsgrenzen uitgevoerd werd – vervolgd worden wanneer hij/zij zich op het Belgisch grondgebied bevindt.