Reizen naar Irak: Reisadvies

Reist u naar Irak? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Irak

Praktische info over reizen in Irak.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

België heeft geen ambassade of consulaat in Irak. Belgen ter plaatse kunnen consulaire bijstand vragen aan een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een andere lidstaat van de Europese Unie. Men moet er echter rekening mee houden dat ook de bijstand die EU-partners in Irak kunnen verlenen in de huidige omstandigheden beperkt is.


Irak


Documenten

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Voor reizen naar Irak is voorafgaandelijk een visum nodig, te bekomen bij de Irakese ambassade te Brussel

Rijbewijs

Zelf rijden is absoluut af te raden. Buitenlanders moeten houder zijn van een geldig internationaal rijbewijs.

Betaalmiddelen

De lokale munt (New Iraqi Dinar, NID) is te verkrijgen in de lokale wisselkantoren, maar niet in België. Gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren. US dollar en in mindere mate euro vinden in het dagelijks gebruik steeds meer ingang. Geen kredietkaarten. Geen bankautomaten. Men neemt best voldoende cash geld mee. 

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk. Antiterrorismedekking aanbevolenIn het algemeen dekken Belgische levensverzekeringen overlijden in Irak niet omdat het land beschouwd wordt als een oorlogsgebied. Gelieve uw verzekeraar te raadplegen om dit punt op te klaren.

GSM en communicatiefaciliteiten

Lokale gsm-netwerken zijn operationeel, maar bereik is niet steeds even goed of compatibel met andere netwerken. Belgische gsm's werken afhankelijk van het lokale netwerk (Asiacell, Zain en Iraqna zijn doorgaans functioneel).


Regio Koerdistan


Documenten

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de rubriek ‘Documenten, valuta, communicatie’ op de pagina over Irak deze website.

Rijbewijs

Zelf rijden is mogelijk, maar het verkeer is erg chaotisch. Buitenlanders moeten houder zijn van een geldig internationaal rijbewijs. 

Betaalmiddelen

De lokale munt (New Iraqi Dinar, NID) is te verkrijgen in de lokale wisselkantoren, maar niet in België. Gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren. US dollar en in mindere mate euro vinden in het dagelijks gebruik steeds meer ingang. Kredietkaarten worden aanvaard in de grote hotels. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170). Beperkt aantal bankautomaten. Men neemt best voldoende cash geld mee. 

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk. Antiterrorismedekking aanbevolen. In het algemeen dekken Belgische levensverzekeringen overlijden in Irak niet omdat het land beschouwd wordt als een oorlogsgebied. Gelieve uw verzekeraar te raadplegen om dit punt op te klaren.

GSM en communicatiefaciliteiten

Lokale gsm-netwerken zijn operationeel, maar bereik is niet steeds even goed of compatibel met andere netwerken. Belgische gsm's werken afhankelijk van het lokale netwerk (Asiacell, Zain, Korek en Iraqna zijn doorgaans functioneel).

Consulaire bijstand

Bipatride Belgo-Iraaks dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire  noodgevallen.