Reizen naar Iran: Reisadvies

Reist u naar Iran? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Iran

Informatie over gezondheid en hygiëne in Iran.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Eind 2019 vond in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19) plaats. Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was regelmatig je handen
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
  • Blijf thuis als je ziek bent
  • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
  • vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
  • Blijf thuis te blijven als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.


Kosten/infrastructuur medische verzorging

De medische infrastructuur kan niet met die van een hoogontwikkeld land worden vergeleken, al is de toestand in de grote steden wel beter. De artsen zijn goed opgeleid en beschikken dikwijls over een Europees of Amerikaans diploma. De verzorging haalt echter helemaal niet het peil van Europa. Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!


Veiligheid water en voedsel

De gebruikelijke aanbevelingen terzake voor het reizen in ontwikkelingslanden zijn in acht te nemen.


Inentingen en vaccins

Bezoek de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde


Bijzondere gezondheidsrisico's


Cholera

Tijdens de zomers vinden in Iran op cyclische basis epidemieën van cholera plaats. De laatste dateert van augustus 2008.

Luchtwegaandoeningen

De luchtvervuiling door verkeer en industrie heeft Teheran tot een van de meest vervuilde steden in de wereld gemaakt. Reizigers die gevoelig zijn aan de luchtwegen en personen met astma in het bijzonder kunnen er last van ondervinden.

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals het wassen van de handen en het desinfecteren van drinkwater zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de antidiarreïca die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

AIDS, hepatitis B en C

Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn ook in Iran wijdverspreid. Bescherm u voldoende.

Bilharziose

Wandel nooit blootsvoets in stilstaande wateren.


Hooggebergte

Reizigers die door het Elburz-, Zagrosgebergte of een ander hooggebergte van Iran willen trekken, dienen er zich van te vergewissen dat hun fysieke toestand hen in staat stelt actief te zijn op dergelijke hoogtes. Het hooggebergte houdt steeds een risico in, ook voor mensen die in goede gezondheid verkeren. Neem vóór vertrek contact op met het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Het Elburz-gebergte is meer geschikt voor de professionele klimmer dan voor de occasionele trekker of wandelaar.