Reizen naar Israël: Reisadvies

Reist u naar Israël? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Algemene veiligheid in Israël

Informatie over de algemene veiligheid in Israël.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Een belangrijk aantal toeristen en zakenmensen bezoekt Israël en het Palestijns gebied (met uitzondering van Gaza) en ondervindt er geen problemen. De politieke context is echter instabiel en wordt gekenmerkt door veel spanningen en incidenten. Alle reizen naar de Gazastrook worden formeel afgeraden.

De veiligheidssituatie in Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever blijft zeer gespannen en onvoorspelbaar. Extra waakzaamheid is geboden, in het bijzonder in de oude stad van Jeruzalem, op en rond de Esplanade der moskeeën (Tempelberg/Haram al Sharif), in Oost-Jeruzalem alsook in de streek van Nabloes, Hebron, Jenin, en in de buurt van nederzettingen, controleposten (checkpoints) en vluchtelingenkampen.

In het algemeen is het aangeraden de actualiteit te volgen, waakzaam te zijn, de veiligheidsvoorschriften te respecteren en de instructies door de lokale autoriteiten op te volgen. Het is tevens aangeraden om de noodnummers bij zich te houden (politie: 100; ziekenwagen: 101 en brandweer: 102).


Israël

Vanwege het risico opaanslagen is een verhoogde waakzaamheid aangewezen, in het bijzonder op openbare plaatsen. Het gebruik van het openbaar vervoer wordt niet aanbevolen voor reizigers die niet bekend zijn met de regio. Men dient eveneens een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen in de grensstreken (Gaza, Egypte, Libanon en Syrië).

In het zuiden is de route 10 langs de Egyptische grens, tussen de Negev en de Sinaï woestijn, gesloten voor alle verkeer. Men dient tevens de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen in de gehele grensstreek, vanwege de bestaande smokkelactiviteiten tussen de Sinaï en Israël.
Rekening houdend met de spanningen tussen Israël en Hezbollah, en het conflict in Syrië zou de veiligheidssituatie in Israël kunnen verslechteren. Alle grensovergangen met Libanon zijn gesloten. Hetzelfde geldt voor de demarcatielijn met Syrië.

Rekening houdend met de spanningen tussen Israël en verschillende facties in Gaza, kan de veiligheidssituatie in Israël rondom de Gazastrook en Zuid- en Centraal-Israël vlug verslechteren. Reizigers worden verzocht de situatie nauwkeurig op te volgen.

In het geval van crisis is het aangeraden om gebieden waar de crisis zich voordoet te vermijden en de Israëlische veiligheidsinstructies nauwgezet op te volgen, onder andere via de website van de Home Front Command, de Israëlische overheid die verantwoordelijk is voor civiele defensie (kies optie "other languages"). Deze website is alleen toegankelijk vanuit Israël. Uw hotel en/of touroperator kunnen ook een hulp zijn. 

U kunt een praktische gids downloaden met essentiële veiligheidsmaatregelen in geval van een crisis.

Toegang tot het Israëlische grondgebied

Het is aanbevolen de website IAA (Israel Airport Authority) te raadplegen. Deze site verschaft niet alleen de nodige gegevens over de luchthavens in het land, maar geeft tevens een overzicht van de openingsuren van de landsgrenzen.

Reizigers dienen te beseffen dat bij aankomst op de luchthaven Ben Gurion of aan de landsgrenzen de Israëlische autoriteiten de toegang tot het grondgebied kunnen ontzeggen aan personen die ze ervan verdenken naar de Westelijke Jordaanoever of Gaza te willen gaan - ook voor ontwikkelingssamenwerking - of die ze als activisten of vrienden van de Palestijnse zaak beschouwen. Reizigers van Arabische oorsprong, of die een Arabische naam dragen kunnen ook de toegang tot Israëlisch grondgebied worden ontzegd als de Israëlische autoriteiten twijfels hebben over het doel van de reis en het profiel van de reizigers. In geval van weigering om Israël binnen te komen, kunt u de Ambassade van België in Tel Aviv telefonisch (+962 54 467 95 36) op de hoogte brengen.

Houd er echter rekening mee dat de Belgische Ambassade in Tel Aviv niet bevoegd is om Belgen Israël te laten binnenkomen als ze problemen ondervinden bij het oversteken van de grens. Anderzijds zal de Ambassade van België ervoor zorgen dat er nauwkeurige informatie wordt verkregen over de redenen voor de weigering. Deze informatie wordt nooit onmiddellijk verkregen en het duurt enkele dagen voordat ze wordt gecommuniceerd.

Bewijzen van vroegere verblijven in landen die geen diplomatieke relaties onderhouden met Israël (visa of stempels in paspoort) vormen doorgaans geen belemmering om Israël binnen te komen. Eventueel kunnen de Israëlische autoriteiten reizigers vragen stellen over de aard van deze vroegere reizen. Reizigers dienen er zich wel van bewust te zijn dat omgekeerd het bewijs van een reis naar Israël een reden kan zijn voor de autoriteiten van landen die geen diplomatieke relaties met Israël onderhouden om de toegang tot hun grondgebied te ontzeggen. Om dit probleem tijdens toekomstige reizen te vermijden, plaatsen de Israëlische autoriteiten een stempel op een apart blaadje en niet in het paspoort.

Reizigers met een band met het Palestijns gebied

Reizigers met een Palestijns paspoort en reizigers van Palestijnse afkomst of met familie in het Palestijnse gebied die zelf geen Palestijns paspoort bezitten, worden door de Israëlische overheid aan complexe reisbeperkingen onderworpen. Deze reizigers mogen het gebied niet betreden via de luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv. Ze moeten het land binnenkomen en verlaten via Jordanië en de Allenbybrug. Ze moeten de toegangsvereisten controleren bij de Ambassade van Israël voordat ze op reis gaan.

Dat de luchtvaartmaatschappij hen een vliegtuigticket verkoopt en hen in staat stelt om een vlucht naar Tel Aviv te nemen, is echter geen garantie dat ze via de luchthaven Ben Gurion het land in Tel Aviv mogen binnenkomen. Noch de Belgische Ambassade in Tel Aviv, noch de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel zijn in staat om tussenbeide te komen om hen te helpen om via de luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv (of via de Allenbybrug) te reizen.


 

Jeruzalem

Spanning en geweld kunnen in Jeruzalem altijd voorkomen: aanslagen met messen, agressieve manifestaties, vechtpartijen tussen jonge Palestijnen en politie, aanvallen... Een extreme waakzaamheid wordt dus aangeraden, in het bijzonder in Oost-Jeruzalem en in de oude stad, en samenscholingen en demonstraties dienen absoluut vermeden te worden. De aanwezigheid van de veiligheidsdiensten kan vaak overal in de stad toenemen. 

Omwille van de frequente gespannen situatie in bepaalde buurten in Jeruzalem, is het afgeraden om zich te begeven in de buurten van Silwan (ten zuiden van de oude stad) en Issawiya, waar spanningen en incidenten vaak voorkomen. Hoge waakzaamheid is vereist in de oude stad, in het bijzonder op vrijdag (vrijdaggebed) en joodse en islamitische feestdagen, op en rond de Esplanade –der moskeeën (Tempelberg/Haram al Sharif), alsook in de buurten van Shuafat, Beit Hanina, Jabal al-Mukabbir, Ras-Al-Amud, Sur Baher, Abu Tor, Atur, Sheik Jarrah, Wadi Al Joz, Mea Sharim en French Hill. Wanneer de situatie gespannen is, wordt de aanwezigheid van de veiligheidskrachten nog versterkt en kunnen de toegangen tot de oude stad gesloten worden. Tijdens de sabbat (van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag) zijn geen wagens toegelaten in de ultraorthodoxe joodse buurten (zoals Mea Sharim). In deze buurten wordt eveneens melding gemaakt van hevige reacties op bezoekers die volgens de lokale bewoners op ongepaste wijze gekleed zijn.

 
Palestijns Gebied

Bezoekers worden aangeraden om zich voor elke verplaatsing aan te melden bij het Consulaat-Generaal van België in Jeruzalem (jerusalem@diplobel.fed.be) en voor elke verplaatsing inlichtingen in te winnen over de plaatselijke veiligheidsomstandigheden:


Westelijke Jordaanoever


Veiligheid

Alle reizigers worden aangeraden zich aan te melden bij het Consulaat-Generaal in Jeruzalem (jerusalem@diplobel.fed.be).

De situatie is de laatste maanden verslechterd in de Westelijke Jordaanoever. Verschillende gewelddadige incidenten hebben plaatsgevonden en speciale veiligheidsoperaties worden voortgezet. Controles worden versterkt op grote assen, in de buurt van en binnen de grote Palestijnse steden. Verhoogde waakzaamheid wordt aangeraden in de hele Westelijke Jordaanoever en verplaatsingen zouden beperkt moeten worden, in het bijzonder in de streken van Hebron, Nabloes, Tulkarem en Jenin, alsook in de buurt van nederzettingen, checkpoints –(in het bijzonder Qalandia) en vluchtelingenkampen. Er wordt aangeraden om zich niet te verplaatsen na zonsondergang en het nieuws en de evolutie van de situatie goed op te volgen.

De politieke context blijft instabiel en spanningen en incidenten vinden plaats alsook demonstraties die soms gewelddadig worden. Het is dus aangeraden om de actualiteit voor en tijdens de reis met bijzondere waakzaamheid te volgen en zich goed te informeren bij reisorganisaties, gidsen en lokale partners. Het is belangrijk op te merken dat toeristen geen doelwit vormen voor de conflictpartijen.

Samenscholingen en demonstraties dienen vermeden te worden, alsook nederzettingen, vluchtelingenkampen en controleposten (checkpoints) rond de grote Palestijnse steden.

De Westoever vormt geregeld het toneel van incidenten tussen Palestijnen en joodse kolonisten, vooral in de omgeving van Nabloes en Hebron. Betogingen kunnen ontaarden in incidenten tussen Palestijnen en het Israëlische leger, in het bijzonder in de buurt van de afscheidingsmuur.

Toegang

De toegang wordt gecontroleerd door “checkpoints” van het Israëlische leger (IDF). Waakzaamheid is geboden in en rond deze controleposten. De regels zijn strikt en er kunnen wachttijden zijn (de duur is variabel). Men dient altijd een paspoort bij zich te hebben.


Gazastrook

Alle reizen naar de Gazastrook worden formeel afgeraden.

Veiligheid

De veiligheidstoestand is extreem volatiel en onvoorspelbaar.Er vinden geregeld opflakkeringen plaats waarbij raketten vanuit Gaza op Israel worden afgevuurd, en Israëlische luchtaanvallen op Gaza worden uitgevoerd.

In Gaza zelf kan men het slachtoffer worden van bedreigen, ontvoeringen of aanslagen.

Toegang

Toestemming om naar Gaza te reizen dient vooraf bij de Israëlische autoriteiten aangevraagd te worden. De toegang tot Gaza blijft heel moeilijk. De toegang via Erez (noorden) is onderworpen aan een schriftelijke toelating die minstens een week vooraf dient aangevraagd (dit kan ook langer duren, onder andere omwille van Israëlische feestdagen). Het Consulaat-Generaal vraagt enkel toegang aan voor officiële missies.

De grens tussen Egypte en Gaza (Rafah) kan zonder voorafkondiging gesloten worden. De situatie rond deze grenspost kan heel snel omslaan.

De grensovergang naar Gaza in Rafah is soms open soms gesloten. Het wordt afgeraden deze grensovergang te gebruiken, ook voor wie familie in Gaza heeft, temeer daar het voor de Belgische Ambassades en Consulaten in de regio onmogelijk is bijstand te verlenen in de Gazastrook.

Reizigers die Gaza via Rafah binnenkomen, dienen zich ervan bewust te zijn dat zij Gaza enkel via dezelfde weg kunnen verlaten. Zij kunnen Gaza niet uit langs Erez.

Israël handhaaft een maritieme blokkade van Gaza. De Israëlische marine ontzegt elk vaartuig de toegang tot de territoriale wateren van Gaza.

 
Criminaliteit

Er is een gebruikelijk risico op kleine criminaliteit in de toeristische gebieden. Men dient de gebruikelijke voorzorgen te nemen.