Reizen naar Jamaica: Reisadvies

Reist u naar Jamaica? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Jamaica

Praktische info over reizen in Jamaica.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

Als toerist kunt u met uw Belgische rijbewijs een wagen huren.

Betaalmiddelen

De munteenheid in Jamaica is Jamaicaanse dollar, gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren.
Jamaicaanse Dollars zijn in België niet te krijgen. Het is aangeraden US Dollars mee te nemen die u ter plaatse kan gebruiken of wisselen in Jamaicaanse Dollars. Bankautomaten zijn wijd verspreid. U kan geld afhalen met een bankkaart met CIRRUS-functie of met een kredietkaart. De meeste winkels en restaurants aanvaarden de courante kredietkaarten (Visa, MasterCard, American Express). In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170).

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

Gsm en communicatiefaciliteiten

Geen problemen met communicaties. Goede verbindingen per telefoon, fax en internet. Check met uw provider in België wat betreft uw gsm.

Huisdieren

Huisdieren worden niet toegelaten in Jamaica. Enkel dieren die geboren zijn in het Verenigd Koninkrijk en het Verenigd Koninkrijk nooit hebben verlaten kunnen worden ingevoerd.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatride Belgo-Jamaican, dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire  noodgevallen.