Reizen naar Jemen: Reisadvies

Reist u naar Jemen? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Algemene veiligheid in Jemen

Informatie over de algemene veiligheid in Jemen.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Er heerst een oorlog in Jemen sinds maart 2015 en het wordt aldus formeel afgeraden zich daarheen te begeven. Jemen bevindt zich bovendien in een onstabiele regio. Conflicten in buurland Somalië, Ethiopië, Eritrea hebben een invloed op de interne veiligheidssituatie. Jemen lijdt onderde aanwezigheid van radicale extremisten onder de lokale bevolking en Jemenitische en buitenlandse terroristen op haar grondgebied. Ontvoeringen van buitenlanders om losgeld te bekomen of om druk uit te oefenen op de overheid van het land zijn frequent.

Voor personen die om professionele redenen toch gedwongen zijn naar Jemen te gaan, is het absoluut noodzakelijk dat op voorhand nagegaan wordt of alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen zijn. Het is deze personen ten stelligste af te raden zich door hun familieleden te laten vergezellen. Het is ook noodzakelijk om vóór en tijdens het verblijf op de hoogte te zijn van de veiligheidssituatie, de plaatselijke actualiteit en de regionale politieke ontwikkelingen en de Belgische Ambassade in Riyadh te informeren over de reis door alle nuttige details te communiceren alsook de eventuele contactpunten in België. Politieke manifestaties, vaak van gewelddadige aard, zijn niet uit te sluiten, vooral in de grote steden.

Voor iedere verplaatsing binnen Jemen is een toestemming vereist van het Jemenitische Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor verplaatsingen in de noordelijke regio rond Sa’ada is toestemming nodig van de plaatselijke Houthi rebellen. 

Op alle wegen komen controleposten voor, bemand door overheidstroepen, tribale groepen of rebellen. 


Terreurdreiging

Ook in Jemen zijn terroristische groeperingen zoals Al Qaeda en aanverwante groepen aanwezig. Buitenlanders vormen voor deze groeperingen een doelwit. Aanvallen op diplomatieke posten en westerse bedrijven deden zich reeds voor. In het verleden werden toeristen, waaronder ook Belgen, het slachtoffer van terroristische aanvallen en ontvoeringen. De terreurdreiging in Jemen is dan ook zeer reëel. 


Criminaliteit

Er zijn veel wapens in omloop in Jemen waar het dragen van een van wapen in het publiek wordt aanvaard.

Er is een hoog risico op ontvoeringen van buitenlanders, zowel in het noorden als in het zuiden van het land. Al Qaeda in het Arabisch Schiereiland (AQPA) heeft haar wortels in Jemen en de organisatie staat gekend voor moorden en ontvoeringen. Meerdere interventies van de Jemenitische veiligheidsdiensten om de gegijzelden vrij te krijgen leidden tot een fatale afloop voor de gegijzelden.