Reizen naar Kameroen: Reisadvies

Reist u naar Kameroen? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Algemene veiligheid in Kameroen

Informatie over de algemene veiligheid in Kameroen.
 1. Nog steeds geldig op
 2. Laatst bijgewerkt op

Grote steden/toeristische plaatsen

In de hoofdstad Yaoundé is het afgeraden de wijk “Briquetterie” en de markt van Mokolo te bezoeken. In Yaoundé worden ook verplaatsingen te voet afgeraden gezien het risico op overvallen, zowel ’s nachts als overdag. Een plaats waar geregeld gewapende overvallen plaatsvinden is de top van Mont Fébé, waar men een panoramisch uitzicht heeft over de stad. In de andere steden worden alle verplaatsingen ’s nachts afgeraden.

Het wordt sterk aanbevolen enkel in fysiek beveiligde residenties te verblijven. Ondanks de aanwezigheid van enkele grote hotels bieden zij niet allemaal de vereiste kwaliteit inzake veiligheid. Plaatsen waar veel mensen samenkomen zoals markten, lokale festiviteiten en plaatsen in de nabijheid van militaire installaties dienen vermeden te worden. Men dient steeds te waken over de persoonlijke veiligheid.

In het algemeen dient te worden opgemerkt dat sommige openbare amusementsgelegenheden (disco's, bars, enz.) niet aan de normen voldoen (bv. voldoende nooduitgangen). Het is daarom noodzakelijk waakzaam te blijven.

Afgeraden regio’s

Kameroen is nog steeds in oorlog met de terroristische organisatie Boko Haram en met de Islamitische Staat in West-Afrika. Alle verplaatsingen naar de regio Uiterste Noorden worden strikt afgeraden. In die regio lopen Europeanen een reëel gevaar (gewelddadige criminaliteit, verkrachtingen, ontvoeringen en aanslagen). Ook toeristen en hulpverleners lopen gevaar. Regelmatig vinden hier terroristische aanvallen plaats, voornamelijk op plaatsen waar veel mensen samenkomen (zoals lokale markten).

Alle reizen naar de administratieve regio’s Noord-West en Zuid-West zijn ten stelligste afgeraden wegens gewelddadige confrontaties tussen separatistische groeperingen en ordediensten. Het risico op ontvoeringen van Europeanen valt niet uit te sluiten. Bij algemene stakingen (“ghost towns”, elke maandag en bij bepaalde andere gelegenheden) wordt bovendien aangeraden ook overdag de openbare weg niet te gebruiken en binnen te blijven. Dit geldt voornamelijk voor de steden Bamenda, Buéa en Kumbo. Het is eveneens aangeraden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen, zoals bij voorbeeld een avondklok.

Alle reizen naar de grenszones van Kameroen met zowel Nigeria, Tsjaad als de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn afgeraden, zelfs buiten de regio's Extreme Noorden, Noord-West en Zuid-West. In de regio's van het Noorden en Adamaoua zijn alle niet-essentiële reizen afgeraden. Langs de grens met Nigeria, Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek maken rovers zich schuldig aan diefstal en kidnapping met het oog op losgeld.

Consulaire dienstverlening is in deze regio’s zeer moeilijk te verkrijgen wegens de veiligheidssituatie.

Als u een verplaatsing naar deze zones overweegt, dient zij gepaard te gaan met inachtneming van strikte veiligheidsmaatregelen:

 • Reizen in een beveiligd konvooi, met een escorte van Kameroense militairen en met een missieorder;
 • Een voldoende voorraad levensmiddelen voorzien;
 • Een beveiligde en vooraf bepaalde overnachtingsplaats voorzien;
 • Verplaatsingen beperken tot het uiterste, elke nachtelijke verplaatsing moet worden uitgesloten;
 • Discreet blijven over de bestemming en de gekozen reisroute om zich naar zijn bestemming te begeven.

Het wordt aanbevolen zich regelmatig te informeren over de evolutie van de veiligheidssituatie in de zone waarin men zich verplaatst. Alle verplaatsingen moeten met voorzichtigheid worden uitgestippeld.

Criminaliteit

De stedelijke criminaliteit neemt de laatste jaren toe, vooral in Yaounde en Douala.

Het is aangewezen om:

 • Te vermijden ’s avonds of ’s nachts alleen te wandelen;
 • Zich enkel overdag met de wagen te verplaatsen, best met vergrendelde portieren en gesloten ramen. Dieven hebben het vooral op terreinwagens gemunt;
 • Taxi's nooit alleen te nemen, ook niet overdag. Bij gebrek aan een alternatief wordt reizen in groep aanbevolen en dit zeker indien u ’s nachts reist (werk bij voorkeur met een private taxi of huur zelf een wagen met chauffeur);
 • Geen grote hoeveelheden geld of waardevolle voorwerpen bij zich te dragen. Het kan nuttig zijn een kleine som geld binnen handbereik te hebben om eventuele overvallers te paaien. Bied in geen geval weerstand want ze zijn vaak gewapend;
 • Geen waardevolle voorwerpen of identiteitsdocumenten achter te laten in uw auto;
 • Steeds in een hotel uw deur op slot te houden en enkel te openen voor gekende personen en hotelbedienden, na controle van hun identiteit en hun aanmelding bij de receptie;
 • Het gebruik van uw telefoon te vermijden wanneer u onderweg bent, vanwege het grote aantal diefstallen;
 • In de grote steden de volkswijken te vermijden (met name de wijken Mokolo en la Briquetterie in Yaoundé).

Inbraken worden meestal 's nachts gepleegd, soms door gewapende personen die de beveiliging omzeilen en geweld durven gebruiken in geval van verzet. Het wordt ten zeerste afgeraden zich te verzetten. De criminaliteit stijgt doorgaans rond de eindejaarsperiode en bij het begin van het schooljaar in september.


Internetcriminaliteit

Wees zeer voorzichtig met het aangaan van relaties via het internet. Het is niet raadzaam af te spreken via dating-applicaties op smartphone of via internet. De Belgische ambassade ontvangt meer en meer klachten van Belgen die het slachtoffer zijn van internetcriminaliteit en regelmatig worden gevallen van afpersing en bedreigingen gemeld. De grootste oplettendheid is dan ook geboden in het kader van financiële relaties of transacties via het internet.