Reizen naar Kosovo: Reisadvies

Reist u naar Kosovo? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Kosovo

Praktische info over reizen in Kosovo.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Er is geen visumplicht voor Kosovo. De elektronische identiteitskaart volstaat.

Recentelijk zijn de reisdocumenten van een aantal landgenoten gestolen. Wij raden dus aan om voorzichtig en waakzaam te blijven. In het bijzonder dient men de documenten en waarden niet achter te laten in wagens, zelfs voor een korte duur. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat een nieuwe Belgische verblijfskaart – om de verloren of gestolen kaart te vervangen – moet worden aangevraagd bij de Ambassade van België in Sofia, Bulgarije. De aanvrager zal zich naar Sofia moeten verplaatsen om er zijn aanvraag in te dienen en er de nieuwe kaart in ontvangst te nemen.

Het is sterk aangeraden om enkel zijn elektronische identiteitskaart voor te leggen bij de overgang van de grens tussen Kosovo en Servië. Zijn paspoort laten zien kan inderdaad aanleiding geven tot moeilijkheden – of zelfs tot een terugdrijving – door de Servische overheid, wegens de aanwezigheid van een Kosovaarse stempel of wegens de afwezigheid van een Servische aankomststempel.

Er wordt herhaald dat het sterk afgeraden wordt om via de grensposten “gate 1” en “gate 31” de grens tussen Kosovo en Servië over te gaan.

Reizen wordt ook afgeraden in Servische gemeentes Noord-Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok, Leposavic. Als een reis in die gemeenten noodzakelijk is dan dient een voertuig met een buitenlandse – en geen Kosovaarse “RKS” - nummerplaat te worden gebruikt. Het gebruik van een voertuig met een Kosovaarse nummerplaat zou als een provocatie kunnen worden beschouwd.


Rijbewijs

Het Belgisch rijbewijs wordt erkend.


Betaalmiddelen

De officiële munt in Kosovo is de euro. In de K/Servische gebieden wordt de Servische dinar gebruikt, maar ook daar aanvaardt men euro's. Het gebruik van bank- en kredietkaarten is in Pristina wijdverspreid. In kleinere steden aanvaarden de meeste warenhuizen, restaurants en hotels uitsluitend cash geld. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart dient onmiddellijk contact opgenomen te worden met Card Stop (0032 78 170 170).


Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk. Reizigers die zich met de wagen naar Kosovo begeven dienen er rekening mee te houden dat de Belgische/Europese autoverzekeringen (groene kaart) niet steeds geldig zijn voor Kosovo. Aan de grens dient in zulke gevallen een bijkomende verzekering aangeschaft (aan vastgelegde tarieven).


Gsm en communicatiefaciliteiten

Belgische gsm's functioneren doorgaans behoorlijk in Kosovo. De roaming kosten zijn wel aanzienlijk. In steden is wifi in cafés, restaurants en hotels vaak gratis beschikbaar.


Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de Belgische ambassades en consulaten. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de ter zake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent) en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatride Belgo-Kosovo dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire noodgevallen.


Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden in de rubriek “op reis in het buitenland” op deze website.