Reizen naar Laos: Reisadvies

Reist u naar Laos? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Laos

Informatie over gezondheid en hygiëne in Laos.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

In Laos

De medische infrastructuur is zeer beperkt. Ernstige medische aandoeningen vereisen meestal een medische repatriëring. Het is essentieel om voor het volledige verblijf in Laos over een goede ziekteverzekering (die ook een medische repatriëring omvat) te beschikken. De ambassade levert geen steunbrieven af voor visumverlenging voor een verblijf in Laos.

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.
Meer informatie over de specifieke gezondheidsrisico’s voor reizen in Laos, alsook informatie over de aangewezen medicijnen, vindt u op de volgende websites:


Infrastructuur medische verzorging 

De plaatselijke medische infrastructuur is rudimentair. Als er zich een zwaar probleem voordoet, is evacuatie naar Thailand wenselijk. De reiziger wordt aangeraden zich te verzekeren voor medische kosten, evacuaties en ongevallen, en nauwgezet de bepalingen van de reisverzekeringen te lezen.

Voor dringende ingrepen is het aangeraden zich te wenden tot ofwel het ziekenhuis van Udon Thani in Thailand aan de grens met Laos (tel. +66 (0) 42 342555), ofwel tot het Medisch Centrum van de Franse Ambassade in Vientiane dat onder leiding staat van een Belgische arts (tel. +856 (0) 21 214150), ofwel tot The Australian Clinic in Vientiane (tel. +856 (0) 21 413603), of nog tot The International Clinic (tel. +856 (0) 20 5584651) in Vientiane.

De maatschappij Lao West Coast organiseert (enkel overdag) spoedtransport naar Vientiane (niet naar Thailand). De kostprijs per uur is zeer hoog (tel +856 512054/512023/020514 - Fax 512055).

Neem zeker een degelijke reisapotheek mee. U dient in geval van chronische ziektes, een voldoende voorraad van uw gebruikelijke medicatie mee te nemen omdat deze vaak niet beschikbaar is in Laos.


Veiligheid water en voedsel 

Het drinken van kraantjeswater wordt afgeraden. Verifieer of de flesjes drinkwater die u koopt ook goed verzegeld zijn en niet werden nagevuld.

Ondanks het tropische klimaat wordt overal langs de straten, in soms bedenkelijke hygiënische omstandigheden, voedsel klaargemaakt en aangeboden. Het is nuttig medicatie tegen buikloop en buikinfecties mee te brengen.


Inentingen en vaccins 

Zie deze pagina.

 

COVID-19

Er zijn momenteel bijna geen COVID-gerelateerde reisbeperkingen meer, maar het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en voorbereid te reizen.

Bij het plannen van een reis is het daarom essentieel om op de hoogte te zijn van de geldende maatregelen in zowel het land van bestemming als eventuele doorreislanden.

Mocht u ziek worden tijdens de reis, is het algemene advies om binnenkamers te blijven zolang u zich ziek voelt. Indien het een bevestigd COVID-19 geval betreft, hetzij via een zelftest of een klinische diagnose door de huisarts, is het aangeraden om binnenkamers te blijven en uzelf te isoleren om verdere verspreiding te voorkomen.

Bij ziekte is het van sociaal belang om de verspreiding van het virus te beperken. Als u zich toch buiten moet begeven, wordt sterk aangeraden om minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen. Draag een masker als u toch andere mensen ontmoet, in het bijzonder mensen met een kwetsbare gezondheid en vermijd drukke plaatsen.


Bijzondere gezondheidsrisico's

Dengue

Dengue is een virale infectie die verspreid wordt door muggen die vooral overdag en aan het begin van de avond steken.

Dengue komt voor in Laos, zowel in de steden als op het platteland, en vooral tijdens het regenseizoen. Er bestaat geen vaccin tegen dengue.

Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en huiduitslag. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk, is het belangrijk zich steeds tegen muggen te beschermen (zoals het gebruik van een muggenwerend product met DEET, slapen onder een muskietennet , lange kledij dragen) en om bij het vaststellen van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen. Dengue komt zowel in de steden als op het platteland voor. Middelen zoals Aspirine en Ibuprofen hebben een nefaste werking omdat deze geneesmiddelen de symptomen verhevigen.

Vogelgriep 

Vogelgriep komt in Laos zowel bij dieren als bij mensen voor, soms met fatale afloop. Zo waren er vogelgriep haarden in de districten van Nambak, de provincie Louang Namtha en in het dorp Ban Don Mai (in de provincie Xaignabouli). Tot nu toe hebben noch de Wereldgezondheidsorganisatie noch de FOD Volksgezondheid enige reisbeperking opgelegd om redenen van vogelgriep.

Om de contactrisico's met het vogelgriepvirus te beperken worden een aantal voorzorgsmaatregelen aanbevolen: vermijd contact met pluimvee, eet goed doorbakken of gekookt vlees van gevogelte of gevogelteproducten, was de handen regelmatig. 

Uitvoerige informatie vindt u o.a. terug op deze websites:

Malaria

Malaria is in Laos endemisch. Het is ten stelligste aan te raden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

Zika

Het Zika-virus wordt overgedragen door de Aedes Aegypti-mug die vooral overdag steekt. In de meeste gevallen vertoont het virus geen symptomen, maar volgende symptomen kunnen zich voordoen: koorts, hoofdpijn, huiduitslag, spier- en gewrichtspijnen, moeheid en rode ogen. Reizigers wordt in het algemeen aangeraden om zich te beschermen tegen muggenbeten door het gebruik van een muggenwerend product met DEET te gebruiken, onder een muggennet te slapen. en door kleren met langen mouwen en lange broekspijpen te dragen.

Het virus is ook verantwoordelijk voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen en vrouwen die in de nabije toekomst zwanger wensen te worden, wordt dan ook gevraagd hun reis uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze contact op te nemen met hun geneesheer en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.

Als voorzorgsmaatregel wordt reizigers die terugkomen van een getroffen zone aangeraden om elk onbeschermd seksueel contact te vermijden gedurende twee maanden na terugkeer. 

Raadpleeg voor meer informatie de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie, de FOD Volksgezondheid of het Instituut voor Tropische Geneeskunde.