Reizen naar Liberia: Reisadvies

Reist u naar Liberia? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Liberia

Informatie over gezondheid en hygiëne in Liberia.
 1. Nog steeds geldig op
 2. Laatst bijgewerkt op

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

 • Was regelmatig uw handen;
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak;
 • Heeft u geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Blijf thuis als je ziek bent;
 • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken;
 • Vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen;
 • Blijf thuis als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.

Ebola 

De WHO kondigde in 2016 officieel het einde van de ebola-epidemie aan. Het is echter niet uit te sluiten dat de epidemie opnieuw de kop opsteekt. Het is dan ook aangeraden om de hierna volgende raadgevingen streng op te volgen.

Vooraleer u naar Liberia te begeven, wordt u ten zeerste aangeraden na te gaan of een reisverzekeraar en/of mutualiteit de medische kosten en een eventuele repatriëring dekt. Het wordt tevens aangeraden op de hoogte te blijven van de sanitaire richtlijnen van de plaatselijke autoriteiten en om streng de hygiënevoorschriften te respecteren. Het ebola-virus verspreidt zich door direct contact met biologische vloeistoffen van besmette personen. De eerste symptomen lijken op die van griep: koorts, pijn, diarree en braken.

Raadpleeg ook de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, het European Centre for Disease Prevention & Control[VD1]  en de Wereldgezondheidsorganisatie voor meer informatie.

Kosten/infrastructuur medische verzorging

De medische voorzieningen en urgentiediensten zijn zeer slecht uitgerust in Monrovia. Buiten de hoofdstad is de medische infrastructuur haast onbestaande. Medicijnen zijn zelden verkrijgbaar. Medische infrastructuur is enkel op urgentie gericht en is in heel het land in handen van AZG. Voor elke reis richting Liberia, wordt het dus ten zeerste aangeraden om zich te voorzien van een goed voorziene reisapotheek die aangevuld werd door een geneesheer.

Risico’s die verbonden zijn aan het drinkwater en de voeding 

Het wordt aangeraden om:

 • Bij voorkeur gekookt/gefilterd of mineraalwater uit flessen te drinken;
 • Het drinken van kraantjeswater te vermijden;
 • IJsjes en ijsblokjes te mijden;
 • Voorzichtig te zijn bij het verbruik van groenten, melk, fruit en schelpdieren;
 • Vlees en vis goed gebakken of geroosterd te eten;
 • Zich regelmatig de handen te wassen met water en zeep of met een bacteriedodend middel.

Andere algemene aanbevelingen:

Het wordt aangeraden om:

 • Zwemmen in stilstaand water te vermijden;
 • Niet rond te lopen op blote voeten;
 • Wantrouwig te staan tegenover dieren, in het bijzonder honden, en hun uitwerpselen;
 • Nooit in de straat gekochte geneesmiddelen in te nemen;
 • Nooit ‘broussevlees’ te eten ;
 • Contact met zieke mensen te vermijden;
 • Afstand te bewaren van dierenkadavers.

 Inentingen

Zie deze pagina

Bijzondere gezondheidsrisico's 

Malaria

Malaria is erg verspreid in Liberia. In het algemeen kan de ziekte vermeden worden door een aantal eenvoudige maatregelen te treffen, zoals slapen onder een muskietennet of de ontblote delen van het lichaam met een muggenwerende spray te bestuiven of in te smeren, in het bijzonder wanneer de muggen het actiefst zijn, nl. vroeg in de ochtend en bij valavond.

In functie van de voorziene duur van het verblijf en van het medische verleden van de reiziger, zal een geneesheer in staat zijn om op een efficiënte manier advies te geven over de inname van anti-malariamiddelen.

Dengue

Een besmetting van dengue (chikungunya) is in Liberia mogelijk.

Malariamuggen zijn enkel actief in de vroege ochtend of bij valavond. Denguemuggen daarentegen behoren tot een andere muggensoort en steken de hele dag door. Het is daarom aangeraden om muggenmelk te gebruiken alvorens naar buiten te gaan. Denguesymptomen lijken na enkele dagen incubatie erg op griep. Om die reden moet de reiziger die uit Liberia is teruggekeerd en die zekere griepsymptomen vertoont (koorts, spierpijnen, hoofdpijn...), aan de geneesheer in België zijn recente reis naar Liberia vermelden.

Reizigersdiarree

Dit komt vaak in Liberia vaak voor.

Maatregelen zoals geregeld de handen te wassen, het drinkwater te ontsmetten en op te letten enkel goed gewassen voedsel te eten, kunnen het risico op de diarree verminderen. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratatie primordiaal. Ter preventie van dehydratatie kan gebruik gemaakt worden van speciale, bij de apotheek verkrijgen zoutoplossingen. Het is aan te raden deze producten in België te kopen want de middelen die in de plaatselijke apotheken verkocht worden zijn meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk.

Lassa-koorts

Lassa-koorts is een virale hemorragische koorts, overgedragen op mensen door contact met geïnfecteerde dieren (blootstelling aan urine of ontlasting van geïnfecteerde ratten). Besmetting is ook mogelijk door direct contact met de vloeistoffen (bloed, urine, uitwerpselen, enz.) van een geïnfecteerde persoon.

De symptomen zijn variabel, met koorts en een verslechtering van de algemene gezondheidstoestand. In sommige gevallen kunnen patiënten andere atypische symptomen vertonen (hoofdpijn, krampen, misselijkheid, braken, enz.). De ziekte kan dodelijk zijn. Elk vermoeden vereist onmiddellijk een medisch consultatie.

Het voorkomen van Lassa-koorts omvat het bevorderen van goede 'gemeenschapshygiëne' om te voorkomen dat knaagdieren huizen binnendringen.

Tyfus

Deze besmettelijke ziekte komt steeds vaker voor in Monrovia. Tyfus is een bacteriële ziekte veroorzaakt door salmonella. Symptomen zijn onder meer hoge koorts en spijsverteringsproblemen. Een dringende medisch consultatie is essentieel, omdat ernstige complicaties mogelijk zijn. Preventie kan door vaccinatie, die wordt aanbevolen voordat u naar Liberia komt, en door voorzorgsmaatregelen voor voedselhygiëne (zie hieronder).

Cholera

Cholera is een bacteriële spijsverteringsinfectie die wordt verspreid door inname van niet gaar (bijv. zeevruchten) of besmet (fruit en groenten) voedsel en inname van besmet water. Mensen met tekenen van de aandoening (waterige diarree, braken, koorts en algemene zwakte) moeten onmiddellijk medische hulp zoeken.

Meningokokkenmeningitis

Verschillende gevallen van meningokokkenmeningitis in Liberia werden gemeld in 2017. Een meningokokkeninfectie begint abrupt en kan zich voordoen als meningitis of septikemie met verslechtering van de algemene gezondheid. Zonder behandeling kan de ziekte dodelijk zijn. Bij verdenking moet een arts worden geraadpleegd. Jonge kinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Het wordt sterk aanbevolen om vóór uw reis een arts te raadplegen om vaccinatie te overwegen.

Gele koorts

Inenting tegen gele koorts is verplicht (vanaf leeftijd 1 jaar) en moet minstens 10 dagen voor uw vertrek gebeuren. Het vaccin blijft levenslang geldig.

Aids, hepatitis B en C

Liberia is zwaar getroffen door het aidsvirus. Andere geslachtsziekten zoals herpes en syfilis evenals hepatitis B komen ook veel voor.