Reizen naar Liechtenstein: Reisadvies

Reist u naar Liechtenstein? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Liechtenstein

Praktische info over reizen in Liechtenstein.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Minderjarigen die zonder hun ouders reizen moeten ook in het bezit zijn van een ouderlijke toelating.


Rijbewijs

Het Belgisch rijbewijs is geldig gedurende een verblijf van maximum 3 maanden.


Betaalmiddelen

De nationale munt in Liechtenstein is de Zwitserse frank (CHF). Euro’s kunnen in de bank- en postkantoren worden ingewisseld, alsook in wisselkantoren.
In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170).


Reisverzekering

De bezoeker moet voor zijn vertrek tijdig aan zijn/haar mutualiteit de Europese ziekteverzekeringskaart aanvragen. Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor risico’s verbonden aan het reizen. Hou er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekking (algemene bijstand, repatriëring, rechtsbijstand, inzet reddingshelikopter en medische zorgen) is absoluut noodzakelijk.


Gsm en communicatiefaciliteiten

Het gsm-netwerk functioneert goed in het hele land.

Sinds 2018 betaalt u in de Europese Economische Ruimte (EER, zijnde de lidstaten van de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland)  geen “roaming”-kosten meer. Kies zelf uw operator en vermijd verbinding met een Zwitserse provider, aangezien Zwitserland geen deel uitmaakt van de EER en hiervoor geen overeenkomst heeft ondertekend.


Huisdieren

Liechtenstein volgt hetzelfde beleid als Zwitserland met betrekking tot huisdieren.

Inenting: een inenting tegen hondsdolheid is verplicht.

Identificatie: een elektronische chip is verplicht.
Document: een dierenpaspoort voor huisdieren is verplicht.
Bezoek aan de grensdierenarts: is niet nodig, er wordt gecontroleerd via steekproeven aan de douanepost.

Jonge jachthonden en soms ook dieren die deelnemen aan tentoonstellingen zijn onderworpen aan speciale eisen.

Voor meer informatie, kan u deze site raadplegen.  


Douane (invoerbeperking) 

Het grondgebied van het Prinsdom Liechtenstein is verbonden met het Zwitserse douanegebied (douane-unie). Importbeperkingen zijn van toepassing op bepaalde producten. Deze beperkingen gelden niet voor reizigers op doorreis naar een ander EU-land.


Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de ter zake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatride landgenoten dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn hen consulaire bijstand te verlenen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden.

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies ter zake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire noodgevallen.

In Liechtenstein kunnen de Belgen consulaire bijstand vragen aan de Ambassade van Belgïe in Bern


Nuttige telefoonnummers

  • Internationaal alarmnummer: 112
  • Brandweer: 118
  • Politie: 117
  • Noodoproep144
  • Rega (Reddingshelikopter): 1414
  • Wegenhulp: 140
  • Antigifcentrum (in geval van vergiftiging): 145
  • Zwitsers centrum voor toxicologische informatie: 00 41 44 251 51 51

 

Meer nummers vindt u hier.