Reizen naar Litouwen: Reisadvies

Reist u naar Litouwen? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Litouwen

Informatie over gezondheid en hygiëne in Litouwen
 1. Nog steeds geldig op
 2. Laatst bijgewerkt op

Eind 2019 vond in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19) plaats. Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

 • Was regelmatig je handen
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
 • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
 • vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
 • Blijf thuis te blijven als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Geen specifieke bemerkingen. De lokale ziekenhuisinfrastructuur beantwoordt aan de normen voor noodopname.

Nuttige telefoonnummers:

 • Brandweer: 01
 • Politie: 02
 • Dokter en Ambulance: 03
 • Algemeen noodnummer: 112

Denk eraan te voorzien in een degelijke reisapotheek.

Drinkwater en voeding

Geen bijzondere opmerkingen.

Inentingen

Zie deze pagina

Bijzondere gezondheidsrisico's

Teken-encephalitis

Ieder jaar komen er enkele gevallen voor van teken-encephalitis. Vaccinatie wordt daarom ten stelligste aangeraden en men dient hiervoor extra voorzichtig te zijn wanneer men gaat wandelen in de bossen.

Tuberculose

Voor info i.v.m. tuberculose zie het Instituut voor Tropische Geneeskunde (www.itg.be), de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) op het nummer  02/512.54.55  of “ la Fondation contre les Affections respiratoires et pour l'Education à la Santé (FARES)” op het nummer  02/512.29.36 .

Uitvoerige informatie vindt u terug in de rubriek "Alles weten over influenza", op de websites van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid:
www.health.fgov.be(externe link)-www.influenza.be, van de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.int/csr/disease/avian_influenza/pandemic/en/index.html), het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen, FAVV (www.favv-afsca.fgov.be) of de Wereldorganisatie van Diergezondheid, O.I.E. -http://www.oie.int.