Reizen naar Litouwen: Reisadvies

Reist u naar Litouwen? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Litouwen

Praktische info over reizen in Litouwen.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Rijbewijs

Steeds de originelen van het rijbewijs en alle documenten, inclusief groene kaart, van de wagen. Kopieën worden niet aanvaard. Het Belgisch rijbewijs is geldig. Consulteer uw verzekeringsagent voorafgaand aan uw verblijf in Litouwen.

Betaalmiddelen

In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170). De munteenheid in Litouwen is sedert 1 januari 2015 de euro.


Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met volledige dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

Gsm en communicatiefaciliteiten

Landcode: 00370.

Huisdieren

Geen specifieke opmerkingen; Europese reglementering is van toepassing.

Tijdzone

Litouwen past de East European Time (EET) toe, dit is GMT + 2. In Litouwen is het dus één uur later dan in België of Polen.

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen van de privésector (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatriden Belgo-Litouwen dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies ter zake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire  noodgevallen.

De Ambassade van België in Warschau (Polen) is bevoegd voor Litouwen en verleent waar mogelijk consulaire bijstand. Er is een ereconsulaat beschikbaar voor Belgen in moeilijkheden.

Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsinfrastructuur, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden onder de rubriek Reis Wijs.