Reizen naar Luxemburg: Reisadvies

Reist u naar Luxemburg? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Luxemburg

Praktische info over reizen in Luxemburg.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Reisdocumenten

Gelieve de "Reisdocumenten"-sectie van deze website te raadplegen.

In geval van verlies of diefstal van uw Belgische identiteitskaart of paspoort, bel onmiddellijk naar DOC STOP op 00800 2123 2123 of (+32) 2 518 21 23.

 
Rijbewijs

Belgisch (Europees) rijbewijs.

 
Betaalmogelijkheden

In euro

Belgische bankkaarten en kredietkaarten worden in het Groothertogdom Luxemburg geaccepteerd.
In geval van verlies, diefstal of fraude op een Belgische bank- of kredietkaart, bel onmiddellijk naar CARD STOP op (+32) 78 170 170.

 
Reisverzekering

Het is ten stelligste aangeraden om een Europese ziekteverzekeringskaart bij zich te hebben. Dergelijke kaart wordt op eenvoudig verzoek door uw gemeente afgeleverd. Gelieve te noteren dat deze ziekteverzekeringskaart zich beperkt tot tijdelijke verblijven en onvoorziene zorgen.

U vindt een schat aan informatie over reisverzekeringen in de rubriek "Reisverzekeringen" van deze website.

 
Gsm en communicatiefaciliteiten

Het gsm-netwerk biedt een zeer goede dekking.

Maximumtarieven voor roaming worden, voor enige tijd, door de Europese Commissie ingesteld. Meer info hier

 
Huisdieren

De regels voor het verkeer van honden, katten en fretten (gezelschapsdieren) tussen de lidstaten van de Europese Unie werden geharmoniseerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een erkende dierenarts of de website europa.eu raadplegen, de wetgeving is onderhevig aan frequente veranderingen.

Woont u in het Groothertogdom Luxemburg, dan dient u uw hond met een microchip te identificeren en die bij de gemeente aan te geven. Meer info hier

Het houden van honden aan de lijn (wet van 9 mei 2008 betreffende de honden)
Alle honden moeten aan de lijn gehouden worden in het bijzonder binnen agglomeraties, in openbaar vervoer, op de parkings die open staan voor het publiek en op sportvelden. Agglomeraties kunnen evenwel plaatsen van vrijheid bepalen waarbinnen honden vrijgesteld zijn van aan de lijn gehouden te worden, door middel van een vrijstelling.

Buiten agglomeraties is er geen verplichting om uw hond aan de lijn te houden. Echter, voor drukke plekken, kunnen gemeenten perimeters bepalen waar honden aangelijnd moeten worden.

Zelfs als de hond vrijgesteld is van aan de lijn gehouden te worden, moet de eigenaar hem altijd onder controle houden en hem aan de lijn terughouden als dat nodig zou zijn. Er bestaan speciale voorzieningen voor potentieel gevaarlijke honden.

 
Gratis noodnummer

Voor dringende interventies zoals hulp aan gewonden en zieken, branden, overstromingen, vergiftiging, vervuiling, schade, enz., kunt u het noodnummer 112 (Europees nummer) bellen. Meer info hier

 
Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de Ambassade. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank of verzekeraar), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatride Belgo-Luxemburg dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire noodgevallen.

Telefoonnummer tijdens kantooruren: (+352) 44 27 46 1
Telefoonnummer 's avonds en in het weekend: (+352) 621 174 475

 
Links

Verdere algemene informatie is te vinden in de "Op reis in het buitenland" sectie van deze website (douane, reizen met kinderen, reizen met huisdieren, enz.).

Op de website van onze Ambassade https://luxembourg.diplomatie.belgium.be/nl vindt u ook nuttige informatie, vooral als u in het Groothertogdom Luxemburg woont. Aarzel niet om die te raadplegen.