Reizen naar Malawi: Reisadvies

Reist u naar Malawi? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Klimaat en rampen in Malawi

Informatie over klimaat en rampen in Malawi
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Klimaat en meteorologische fenomenen

Het klimaat is tropisch: warm tot zeer warm, met temperaturen die kunnen oplopen tot boven de 35 graden Celsius, en in de aanloop tot en in het regenseizoen zeer vochtig. In het regenseizoen kunnen regenvlagen, stortbuien en wolkbreuken zich plotseling voordoen en wateroverlast veroorzaken. Het regenseizoen loopt van midden november tot einde maart maar de hevigste regenval doen zich voor in januari en februari.

 
Frequente natuurrampen

Er is een beperkte geologische activiteit in het verlengde van de Rift Valley langs het Malawi-meer. Deze aardbevingen, met maximale magnitudes tussen 4 en 6, leiden zelden tot materiële schade of verlies van mensenlevens.

De meest typische natuurrampen voor de regio zijn regenstormen en overstromingen. De afgelopen jaren heeft Malawi af en toe te maken gehad met ernstige overstromingen, met name in 2019, 2022 en 2023, toen het land werd getroffen door tropische stormen. Door schade aan belangrijke infrastructuur kunnen sommige gebieden tijdelijk moeilijker toegankelijk zijn.

De lokale overheid staat gewoonlijk machteloos tegenover deze natuurfenomenen. Reizigers doen er best aan zich in te dekken met een zo ruim mogelijke reisverzekering.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België over hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat van België of van de EU. Er is een Belgisch ereconsulaat in Lilongwe.

De bevoegde Belgische ambassade voor Malawi bevindt zich in Dar Es Salaam.