Reizen naar Maleisië: Reisadvies

Reist u naar Maleisië? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Maleisië

Informatie over gezondheid en hygiëne in Maleisië
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Er zijn momenteel geen COVID-gerelateerde reisbeperkingen meer in Malaisië, maar het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en voorbereid te reizen.

Bij het plannen van uw reis is het daarom essentieel om op de hoogte te zijn van de geldende maatregelen in zowel het land van bestemming als eventuele doorreislanden.

De meest recente officiële informatie over de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, is te vinden op de website van het ministerie van Volksgezondheid van Maleisië. Wij nodigen u uit om deze website te raadplegen voordat u aan uw reis begint.

Mocht u ziek worden tijdens de reis, is het algemene advies om binnenkamers te blijven zolang u zich ziek voelt. Indien het een bevestigd COVID-19 geval betreft, hetzij via een zelftest of een klinische diagnose door de huisarts, is het aangeraden om binnenkamers te blijven en uzelf te isoleren om verdere verspreiding te voorkomen.

Bij ziekte is het van sociaal belang om de verspreiding van het virus te beperken. Als u zich toch buiten moet begeven, wordt sterk aangeraden om minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen. Draag een masker als u toch andere mensen ontmoet, in het bijzonder mensen met een kwetsbare gezondheid en vermijd drukke plaatsen.

Kosten/infrastructuur medische verzorging

In de grote steden is de gezondheidsinfrastructuur zeer goed: zeker de private ziekenhuizen bieden zorgverlening op Westers niveau aan. Houd er rekening mee dat sommige geneesmiddelen een andere merknaam dragen dan in België.

 
Veiligheid water en voedsel

De kwaliteit van water en voedsel is over het algemeen goed, al wordt aangeraden om enkel water uit flessen te drinken.

 
Inentingen en vaccins

Voorafgaande vaccinaties zijn niet verplicht. Voor wie naar Azië reist, ongeacht de duur en de omstandigheden van de reis, is vaccinatie tegen hepatitis A sterk aangeraden, alsook een update van polio, tetanus en difterie. Raadpleeg 6 tot minstens 2 weken voor uw vertrek de websites van het Instituut voor Tropische Geneeskunde https://www.wanda.be/nl/landen/maleisie en van de Wereldgezondheidsorganisatie http://www.who.int/fr voor meer gedetailleerde informatie.

 
Bijzondere gezondheidsrisico's

Voor meer info stellen we voor dat u ook de website van de Instituut van Tropische Geneeskunde

Malaria

Malaria is in Borneo endemisch, ook in de meer afgelegen rurale gebieden over het ganse Maleisische grondgebied. Het is ten stelligste aan te raden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor verblijven, waarbij trektochten in de natuur, vooral in het oerwoud gemaakt worden. In functie van uw algemene gezondheidstoestand zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven

Dengue-koorts

Dengue-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen (voornamelijk de Aedes aegypti-muggen), die vooral overdag en aan het begin van de avond steken. Dengue komt vooral voor in periodes met sterke regenval. Net als in de meeste landen in Zuidoost-Azië, is dengue endemisch in Maleisië, ook in de stedelijke centra. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijks huiduitslag. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk (dengue met bloedstortingen), is het belangrijk om bij de constatering van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen en zich steeds tegen muggen te beschermen (een muggenwerend product met DEET gebruiken, onder een muskietnet slapen, lange kledij dragen). Dengue komt voor zowel in de steden als op het platteland.

Het QDenga-vaccin is goedgekeurd en gelicentieerd in Maleisië. Volgens de WHO wordt het echter alleen aanbevolen voor gebruik bij kinderen van 6-16 jaar.

Meer informatie over de symptomen en wat je moet doen als je knokkelkoorts krijgt, vind je op de website van de WHO.

Chikungunya

Chikungunya-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen die overdag steken (vooral bij zonsopgang en zonsondergang) in het warmere seizoen. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en roodheid. De voorzorgsmaatregelen zijn: een muggenwerend product met DEET gebruiken, slapen onder muskietnetten, bij valavond lange kledij dragen. Er is echter geen specifieke behandeling, noch een vaccin. Chikungunya komt minder voor in de steden dan op het platteland.

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van de diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratie primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen, bij de apotheek verkrijgbaar. Men vermijdt best de producten die in lokale apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Gele koorts

Gele koort komt niet voor in Maleisië. De reizigers die recent een reis ondernomen hebben naar een Afrikaans of Zuid-Amerikaans land waar gele koorts endemisch is, zijn verplicht bij hun aankomst in Maleisië een bewijs van vaccinatie tegen deze ziekte voor te leggen.

AIDS, hepatitis B en C

Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn in Maleisië verspreid. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen.

Bilharziose

Wandel nooit blootsvoets in stilstaande wateren.

Leptospirose

Leptospirose of ook wel de “rattenziekte” genoemd komt voor in Maleisië. Besmettingen treden op na een contact met ratten of met door ratten besmet water. Ook andere dieren kunnen drager zijn van de bacterie, o.m. honden, varkens, runderen, schapen en geiten. Besmetting vindt plaats door ofwel direct contact met besmette dieren of hun urine of indirect via de met urine besmette omgeving, vooral oppervlaktewater, vochtige planten en modder. Symptomen zijn griepachtige verschijnselen zoals koorts, spierpijn, hoofdpijn, overgevoeligheid voor licht, misselijkheid en braken. Neem bij een plotse hevige koorts na het zwemmen in verdacht buitenwater contact op met een arts.

In juni 2016 gaf het Maleisische Ministerie van volksgezondheid een waarschuwing uit wegens een stijgend aantal besmettingen.

Vogelgriep

De Maleisische autoriteiten hebben in het verleden een aantal gevallen van vogelgriep van het type A(H5N1) vastgesteld.

De kans op besmetting voor de mens is eerder gering tenzij bij direct contact met besmet pluimvee. De Wereldgezondheidsorganisatie geeft een aantal voorzorgsmaatregelen om de contactrisico's met het virus van de vogelgriep te verkleinen (mijden van pluimvee, eten van goed gebakken of gekookt vlees van gevogelte of gevogelteproducten, regelmatig wassen van handen).

Uitvoerige en frequent geactualiseerde informatie vindt u terug in de rubriek Influenza | sciensano.be of op de websites van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen (FAVV) of de Wereldorganisatie van Diergezondheid (O.I.E.).

Griep A H1N1

Aangezien zich sporadisch een nieuw geval van de A H1N1-griep voordoet, worden de reizigers verzocht zo veel mogelijk te letten op persoonlijke hygiëne. Bij aankomst op de internationale luchthaven van Kuala Lumpur (KLIA) worden de reizigers gescand met een warmtecamera. Reizigers met koorts kunnen in quarantaine geplaatst worden.

Zikavirus

Tot op heden werden twee gevallen van het zikavirus (die overgedragen wordt door de Aedes Aegypti mug) besmettingen door de lokale autoriteiten vermeld. In de meeste gevallen vertoont het virus geen symptomen, maar volgende symptomen kunnen zich voordoen: koorts, hoofdpijn, huiduitslag, spier- en gewrichtspijnen, moeheid en rode ogen. Reizigers wordt in het algemeen aangeraden om zich te beschermen tegen muggenbeten door het gebruik van een muggenmelk die DEET bevat, door onder een muskietennet te slapen en door kleren met lange mouwen en lange broekspijpen te dragen.

Het virus is ook verantwoordelijk voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen en vrouwen die in de nabije toekomst zwanger wensen te worden, wordt dan ook gevraagd hun reis uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze contact op te nemen met hun geneesheer en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.

Als voorzorgsmaatregel wordt reizigers die terugkomen van een getroffen zone aangeraden om elk onbeschermd seksueel contact te vermijden gedurende twee maanden na terugkeer. In geval van symptomen gelijkaardig aan de reeds vermelde symptomen van het zikavirus, raden wij reizigers aan contact op te nemen met hun geneesheer.

Raadpleeg voor meer informatie de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie, de FOD Volksgezondheid of het Instituut voor Tropische Geneeskunde.