Reizen naar Mongolië: reisadvies

Reist u naar Mongolië? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Mongolië

Informatie over gezondheid en hygiëne in Mongolië.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Er zijn momenteel bijna geen COVID-gerelateerde reisbeperkingen meer, maar het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en voorbereid te reizen.

Bij het plannen van een reis is het daarom essentieel om op de hoogte te zijn van de geldende maatregelen in zowel het land van bestemming als eventuele doorreislanden.

 

Mocht u ziek worden tijdens de reis, is het algemene advies om binnenkamers te blijven zolang u zich ziek voelt. Indien het een bevestigd COVID-19 geval betreft, hetzij via een zelftest of een klinische diagnose door de huisarts, is het aangeraden om binnenkamers te blijven en uzelf te isoleren om verdere verspreiding te voorkomen.

 

Bij ziekte is het van sociaal belang om de verspreiding van het virus te beperken. Als u zich toch buiten moet begeven, wordt sterk aangeraden om minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen. Draag een masker als u toch andere mensen ontmoet, in het bijzonder mensen met een kwetsbare gezondheid en vermijd drukke plaatsen.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was regelmatig uw handen
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • Heeft u geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
  • Blijf thuis als u ziek bent
  • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
  • Vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
  • Blijf thuis als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).


Kosten/infrastructuur medische verzorging

De kwaliteit van de gezondheidszorg op het platteland is ontoereikend. Gezien de grote afstanden en de gebrekkige infrastructuur is het sterk aangeraden een alomvattende reis- en ziekteverzekering (medische behandeling, hospitalisatie en evacuatie per vliegtuig) af te sluiten. Voor ze medische diensten leveren, vragen dokters en ziekenhuizen altijd om een betaling in contant geld.

Zelfs in Ulaanbaatar is er enkel rudimentaire medische voorziening aanwezig. Het is bijgevolg raadzaam om voor het vertrek een arts te raadplegen en voor het vertrek de nodige medicatie aan te schaffen. Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen!

De hoofdstad van Mongolië is een van de zwaarst vervuilde steden ter wereld (volgens de Wereldbank en de WHO).


Veiligheid water en voedsel

Het is raadzaam geen water van de kraan te drinken. Er wordt voorkeur gegeven aan flessen-water en aan dranken op basis van gekookt water (thee, koffie, enz.). Fruit en groenten dienen voor consumptie grondig gespoeld te worden met gekookt water. Vermijd het gebruik van ijsblokjes. Bij elke aankoop van voorverpakt voedsel is het raadzaam steeds de vervaldatum te controleren.


Inentingen en vaccins

Zie deze pagina


Bijzondere gezondheidsrisico's

Besmettelijke epidemische dierziektes

Het kan gebeuren dat de Mongoolse autoriteiten een bezoek aan sommige provincies (“aimags”) als gevolg van besmettelijke epidemische dierziektes (mond- en klauwzeer, brucellose) verbieden of ten zeerste afraden. Het reizen kan ernstig worden bemoeilijkt als gevolg van het in quarantaine plaatsen van sommige regio’s.

De ‘marmottenpest’ is een veel voorkomende epidemie. Het is dan ook raadzaam niet te dicht in de buurt te komen van levende of dode marmotten, teneinde elk isico op besmetting te voorkomen.

Hooggebergte en woestijn

Reizigers die door het Altai-gebergte en de Gobi-woestijn willen trekken, dienen er zich van te vergewissen dat hun fysieke toestand hen in staat stelt actief te zijn op dergelijke hoogtes en in dergelijke temperaturen. Hooggebergte en woestijnen houden steeds een isico in, ook voor mensen die in goede gezondheid verkeren. Neem contact op met het Instituut voor Tropische Geneeskunde voor vertrek.

Vogelgriep

Met betrekking tot vogelgriep leggen de Wereldgezondheidsorganisatie noch de FOD Volksgezondheid (nog) geen enkele reisbeperking op naar eender welke bestemming, maar ze bevelen wel nog steeds een aantal voorzorgsmaatregelen aan om zo de contactrisico’s met het virus van de vogelgriep te verkleinen: mijden van pluimvee, eten van goed gebakken of gekookt vlees van gevogelte of gevogelteproducten, en het regelmatig wassen van de handen.

Uitvoerige informatie vindt u terug in de rubriek "Alles weten over influenza" op de website van 
de FOD Volksgezondheiddie van de Wereldgezondheidsorganisatie, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen, FAVV of de Wereldorganisatie van Diergezondheid, O.I.E.Uitvoerige informatie vindt u terug in de rubriek "Alles weten over influenza" op de website van de FOD Volksgezondheid, site over influenza, van de Wereldgezondheidsorganisatie, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen, FAVV of de Wereldorganisatie van Diergezondheid, O.I.E.