Reizen naar Montenegro: reisadvies

Reist u naar Montenegro? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Klimaat en rampen in Montenegro

Informatie over klimaat en rampen in Montenegro.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Klimaat en meteorologische fenomenen

De Montenegrijnse kust heeft een Middellandse-Zeeklimaat; het binnenland een landklimaat. Vooral in de bergstreken kan het s winters veel sneeuwen.
Website: 
Weer Online.

 
Natuurrampen

Montenegro bevindt zich in een aardbevingsgevoelige zone. De laatste zware aardbeving deed zich voor in 1979 aan de Montenegrijnse kust (Kotor, Budva, Bar). Aardschokken worden dikwijls waargenomen, maar veroorzaken doorgaans enkel materiële schade: dit was ook het geval voor de laatste substantiële aardbeving (5,4 op de schaal van Richter) op 14 maart 2024, die plaatsvond in onbewoond gebied.

Voor meer informatie aangaande aardbevingen, gelieve deze webpagina van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken te consulteren.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten. Als de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de diensten van de Ambassade van een van de andere Lidstaten van de Europese Unie in Podgorica.