Reizen naar Mozambique: Reisadvies

Reist u naar Mozambique? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Mozambique

Praktische info over reizen in Mozambique.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website


Rijbewijs

Een internationaal rijbewijs is niet verplicht voor toeristen (Belgisch rijbewijs is geldig). Belgische onderdanen die langer dan drie maanden in Mozambique verblijven, moeten een Mozambikaans rijbewijs aanvragen.


Betaalmiddelen

De lokale munt is de metical (meervoud: meticais). Euro's, US-dollars en Zuid-Afrikaanse rands kunnen gemakkelijk gewisseld worden in banken en wisselkantoren. Op de meeste plaatsen in steden en toeristische centra kan al betaald worden en kan geld afgehaald worden met kredietkaarten (hoofdzakelijk visa) maar voorzichtigheid is geboden voor misbruik. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170).


Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

Wij raden u aan de algemene raadgevingen aandachtig door te nemen.


Gsm en communicatiefaciliteiten

Gsm-verkeer functioneert, maar op sommige plaatsen in het binnenland is er geen netwerk beschikbaar; reizigers dienen hier rekening mee te houden. In de steden zijn enkele openbare internetkantoren geopend.


Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België en andere Europese landen.

Bipatride Belgo-Mozambique dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire  noodgevallen.

Belgen die zich tijdelijk of permanent in Mozambique bevinden, worden aangeraden via mail of via telefoon hun aanwezigheid te melden aan het diplomatieke bureau in Maputo: 

Avenida Kenneth Kaunda 762
Maputo, Mozambique
Tel +258 21 492 0
09
Gsm +258 8
43500391
maputo@diplobel.fed.be

Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische/Europese diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Eventuele slachtoffers van diefstal moeten bij de lokale politie een klacht neerleggen en een verklaring van de diefstal aanvragen, om nieuwe reisdocumenten te verkrijgen of een aanvraag tot compensatie in te dienen bij de verzekering.