Reizen naar Myanmar: Reisadvies

Reist u naar Myanmar? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Algemene veiligheid in Myanmar

Informatie over de algemene veiligheid in Myanmar.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Sinds de staatsgreep van 1 februari 2021 isde veiligheidssituatie enorm verslechterd over het hele grondgebied van Myanmar. De veralgemening van de conflictsituatie en van de geweldplegingen die hiermee gepaard gaan, alsook de verslechtering van de economische situatie, hebben serieuze gevolgen voor de veiligheidssituatie in het land en betekenen een zeer reëel risico voor reizigers. Hierdoor zijn alle reizen naar Myanmar ten zeerste afgeraden.


Af te raden gebieden

Alle reizen naar Myanmar worden ten stelligste afgeraden.

De militaire junta die de facto aan de macht is verbiedt om clandestien of zonder speciale vergunning over land de grenzen over te steken met Thailand (met uitzondering van de 4 toegestane grensovergangen), China, India, Laos en Bangladesh. De militaire overheden zijn bijzonder waakzaam en streng ten opzichte van reizigers die trachten de verboden zones te betreden of de grens over te steken zonder toelating: de overtreders zijn onderhevig aan arrestatie en zware gevangenisstraffen.


Naast aanslagen in het hele land, meer bepaald Rangoon en Naypyidaw, zijn er regelmatig luchtaanvallen  en gevechten tussen gewapende etnische groepen en het leger. Schermutselingen tussen etnische groepen zijn bovendien veel voorkomend. De aanwezigheid van springtuigen op (grote) wegen is bovendien een bijkomend risico.


Terreurdreiging

Er lijkt geen specifieke terreurdreiging te bestaan tegen buitenlanders in Myanmar. Toch blijft het aangeraden om waakzaam te blijven voor het risico slachtoffer te worden van een aanslag gericht tegen de de facto autoriteiten in Birma.

 
Criminaliteit

Sinds de staatsgreep, en gezien de politieke en economische situatie, is de criminaliteit gestegen, met inbegrip van gewelddadige misdaad, gestegen in de grote steden van het land. Als u het slachtoffer bent van een misdrijf, neemt u best onmiddellijk contact op met de politiediensten op het nummer 199. Wees ervan bewust dat de diensten in het land niet meer normaal werken.

Wantrouw aantrekkelijke jobaanbiedingen die over het algemeen werk aanbieden in Thailand of Vietnam, en die mogelijks te maken hebben met online gokken en oplichting, gelinkt aan de georganiseerde misdaad. Er zijn getuigenissen over personen die het slachtoffer werden van mensenhandel en/of de bedreiging van hun fysieke integriteit in de buurlanden, Myanmar inbegrepen.