Reizen naar Myanmar: Reisadvies

Reist u naar Myanmar? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Myanmar

Informatie over gezondheid en hygiëne in Myanmar.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Eind 2019 vond in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19) plaats. Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was regelmatig je handen
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
  • Blijf thuis als je ziek bent
  • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
  • vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
  • Blijf thuis te blijven als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.


Meer informatie over de specifieke gezondheidsrisico’s voor reizen in Myanmar, alsook de informatie over de aangewezen medicijnen, vindt u op de volgende websites:


Kosten/infrastructuur medische verzorging

De plaatselijke medische infrastructuur is catastrofaal, de gezondheidszorg is ingestort sinds de staatsgreep. Veel artsen en verzorgend personeel hebben zich aangesloten bij het verzet. Men dient zich voor medische verzorging naar Thailand of Singapore te begeven. De reiziger wordt aangeraden om zich te verzekeren voor medische kosten, evacuaties en ongevallen, en nauwgezet de bepalingen van de reisverzekeringen te bestuderen en of ze dekking geven gezien de toestand in Myanmar. Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen. In geval van chronische ziektes, moet u beschikken over een voldoende voorraad van uw gebruikelijke medicatie,deze meenemen omdat deze ontgetwijfeld niet beschikbaar zullen zijn in Myanmar.


Veiligheid water en voedsel

Kraantjeswater is niet drinkbaar. Verifieer of de flesjes drinkwater die u koopt ook goed verzegeld zijn en niet werden nagevuld.

Ondanks het tropische klimaat wordt langs de straten voedsel aangeboden en verwerkt, in soms bedenkelijke hygiënische omstandigheden. Het is nuttig essentiële medicatie tegen buikloop en buikinfecties mee te brengen.

Inentingen en vaccins

Zie deze pagina


Bijzondere gezondheidsrisico's 


Dengue-koorts

Dengue-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen die vooral overdag en aan het begin van de avond steken. Dengue komt voor in Myanmar, zowel in de steden als op het platteland, en vooral tijdens het regenseizoen (mei-oktober). Er bestaat geen vaccin voor. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en huiduitslag. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk, is het belangrijk om bij het vaststellen van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen en zich steeds tegen muggen te beschermen (een muggenwerend product met DEET gebruiken, onder een muskietnet slapen, lange kledij dragen). Dengue komt voor zowel in de steden als op het platteland. Aspirine en ibuprofen hebben een nefaste werking omdat deze geneesmiddelen de symptomen verhevigen.

Vogelgriep

Zoals in andere landen van Zuid-Oost-Azië werden ook in Myanmar gevallen van vogelgriep vastgesteld, ook bij mensen en soms met een dodelijke afloop. Met betrekking tot vogelgriep leggen noch de Wereldgezondheidsorganisatie noch de FOD Volksgezondheid reisbeperkingen op naar eender welke bestemming, maar ze bevelen wel een aantal voorzorgsmaatregelen aan om de contactrisico’s met het virus van de vogelgriep te verkleinen (mijden van pluimvee, eten van goed gebakken of gekookt vlees van gevogelte of gevogelteproducten, regelmatig wassen van handen).

Uitvoerige informatie vindt u terug:

Malaria

Malaria is in Myanmar endemisch, vooral in afgelegen landelijke of beboste gebieden. Het is aangeraden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven. 

Zika

Het zikavirus wordt overgedragen door de Aedes Aegypti-mug die vooral overdag steekt. In de meeste gevallen vertoont het virus geen symptomen, maar volgende symptomen kunnen zich voordoen: koorts, hoofdpijn, huiduitslag, spier- en gewrichtspijnen, moeheid en rode ogen. Reizigers wordt in het algemeen aangeraden om zich te beschermen tegen muggenbeten door het gebruik van een muggenwrend product met  DEET te gebruiken, onder een muggennet te slapen. en door kleren met langen mouwen en lange broekspijpen te dragen.

Het virus is ook verantwoordelijk voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen en vrouwen die in de nabije toekomst zwanger wensen te worden, wordt dan ook gevraagd hun reis uit te stellen. Als dit niet mogelijk is, dienen ze contact op te nemen met hun geneesheer en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.

Als voorzorgsmaatregel wordt reizigers die terugkomen van een getroffen zone aangeraden om elk onbeschermd seksueel contact te vermijden gedurende twee maanden na terugkeer. 

Raadpleeg voor meer informatie de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie, de FOD Volksgezondheid of het Instituut voor Tropische Geneeskunde

Japanse encefalitis

Deze ziekte, die enkel in Azië voorkomt, wordt overgedragen door muggen vanop het platteland. In geval van infectie kan het gevolg dodelijk zijn of ernstige neurologische afwijkingen veroorzaken. Daarom is een inenting tegen de Japanse encefalitis noodzakelijk voor langere reizen (meer dan 4 weken) naar de plattelandsgebieden van Myanmar. In het kader van een korte reis kunnen fysieke maatregelen (lange kleding, afweermiddelen, etc) voldoende en adequate bescherming bieden.

Rabiës

Hondsdolheid is aanwezig in Myanmar met elk jaar meer dan honderd gevallen bij mensen. Het is absoluut afgeraden honden of katten te strelen of met hen te spelen. Uw geneesheer kan u vaccinatie aanraden voor langere verblijven op het platteland en voor kinderen. Indien u gebeten wordt door een dier : raadpleeg zo snel mogelijk een arts in Yangon of Mandalay om een behandeling aan te vatten tegen hondsdolheid. Menselijke immunoglobulines tegen hondsdolheid zijn niet beschikbaar in Myanmar.

Diarree

Diarree (van bacteriologische, virale of parasitaire oorsprong) komt vaak voor in Myanmar en is de eerste ziekteoorzaak bij de reiziger.

HIV / aids

Niet te verwaarlozen prevalentie van HIV/aids. Elke voorzorg is onmisbaar. Bij ongeval zal “PEP”-behandeling waarschijnlijk niet beschikbaar zijn in Yangon (Post Exposure Prophylaxis) gezien de huidige context.

Voor dringende medische gevallen: de hospitaalvoorzieningen van het land zijn rudimentair en het land lijdt onder een stroomonderbreking van 12u per dag. In geval van een ongeluk dient zo van zodra mogelijk een medische repatriëring te worden voorzien. ocale
Bij een ernstige ziekte is het wenselijk om zich te begeven naar Thailand of Singapore. Vergeet niet om een reisverzekering voor medische repatriëring en ambulante medische kosten te onderschrijven voor uw vertrek.