Reizen naar Myanmar: Reisadvies

Reist u naar Myanmar? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Myanmar

Informatie over de lokale wetgeving in Myanmar.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Wanneer u reist in Myanmar bent u, ook als Belgisch burger, onderhevig aan de lokale wetten. Buitenlandse wetten en juridische stelsels kunnen zeer verschillend zijn van de onze.

De mogelijkheid voor de Ambassade om consulaire bijstand te verlenen in de huidige politieke en veiligheidscontext in Myanmar is extreem beperkt tot onmogelijk. 


Wettig verblijf

Een visum is noodzakelijk in Myanmar. Dit dient verplicht te worden aangevraagd voor uw vertrek. Het visum is te verkrijgen door een verzoek in te dienen bij de Ambassade van Myanmar in Brussel, of via het internet.

De uiterste verblijfsdatum wordt met een stempel in het paspoort aangebracht. Langer blijven dan die datum zonder geldig document/visumextensie is een strafbaar feit.

Voor elk vertrek naar Myanmar dient men er zich van te vergewissen:

  • dat het paspoort een geldigheidsduur heeft van minstens 6 maanden op datum van de binnenkomst in het land;
  • dat men beschikt over voldoende betaalmiddelen voor verblijfs- en reiskosten in muntgeld en bankbiljetten in zeer goede staat. Reischeques worden niet aanvaard en het gebruik van bank- of kredietkaarten is weinig verspreid.

Diplomatieke en consulaire posten nemen verblijfs- en repatriëringskosten niet ten laste.

 

Bijzondere toestemming om te reizen

Voor bepaalde zones is ook de toestemming van de plaatselijke autoriteiten noodzakelijk. Het is raadzaam informatie in te winnen, ofwel vooraf bij de ambassade van Myanmar in Brussel, ofwel ter plaatse bij de bevoegde autoriteiten.


Drugs

Elk gebruik of bezit van drugs, ook in kleine hoeveelheden, is verboden. Op drugsdelicten staan zware gevangenisstraffen en de leefomstandigheden in de gevangenissen zijn bijzonder hard. Het is van het grootste belang niet verwikkeld te raken in drugszaken. Pak zelf uw bagage in en hou deze tijdens uw reis in het oog. Neem geen pakjes mee voor onbekenden.


Seksualiteit

Seksuele betrekkingen tussen buitenlanders en de plaatselijke bevolking zijn verboden.

Homoseksualiteit is onwettig in Myanmar, al worden de wetten ter zake zelden toegepast in de praktijk.


Fotografie

Het is verboden om militaire installaties of personen in uniform te fotograferen.


Zeden en gewoonten

Reizigers worden aangeraden de plaatselijke tradities, gebruiken en gevoelens te respecteren. Monniken worden met groot respect bejegend. Meer specifiek mogen vrouwen monniken geen gift aanbieden, aanspreken of aanraken.


Kleding

Ook door zijn kledij toont men respect. Daarom gelden er bij de ingang en binnenin boeddhistische tempels en Koninklijke paleizen voorschriften, zoals een verbod op shorts, blote armen, soms ook sandalen. In de regel gaat men een tempel of woning blootsvoets binnen.


Varia

Myanmar kent een aanzienlijke productie en verkoop van namaakgoederen (merkkledij, handtassen, e.d.). In de meeste EU-landen is het kopen van deze producten strafbaar. Reizigers die thuiskomen na een verblijf buiten de Europese Unie kunnen gecontroleerd worden. Wanneer namaakproducten worden aangetroffen, volgt beslagname en krijgt de reiziger een boete tussen 50 tot 20.000 euro.