Reizen naar Nepal: Reisadvies

Reist u naar Nepal? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Nepal

Informatie over gezondheid en hygiëne in Nepal.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Inzake COVID-19:

Er zijn momenteel bijna geen COVID-gerelateerde reisbeperkingen meer, maar het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en voorbereid te reizen.

Bij het plannen van een reis is het daarom essentieel om op de hoogte te zijn van de geldende maatregelen in zowel het land van bestemming als eventuele doorreislanden.

Mocht u ziek worden tijdens de reis, is het algemene advies om binnenkamers te blijven zolang u zich ziek voelt. Indien het een bevestigd COVID-19 geval betreft, hetzij via een zelftest of een klinische diagnose door de huisarts, is het aangeraden om binnenkamers te blijven en uzelf te isoleren om verdere verspreiding te voorkomen.

Bij ziekte is het van sociaal belang om de verspreiding van het virus te beperken. Als u zich toch buiten moet begeven, wordt sterk aangeraden om minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen. Draag een masker als u toch andere mensen ontmoet, in het bijzonder mensen met een kwetsbare gezondheid en vermijd drukke plaatsen.

Reizigers worden aangeraden de website van het Nepal Tourism Board te raadplegen en ter plaatse de lokale regels op te volgen.

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om de gezondheidsrisico’s van uw bestemming te controleren voor u vertrekt, zodat u zich hierop kunt voorbereiden.

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Er wordt sterk aangeraden een reis-, hospitalisatie- en repatriëringsverzekering af te sluiten vóór het vertrek, in het bijzonder als men risicovolle activiteiten plant, zoals alpinisme.

De ziekenhuizen met hygiënische en sanitaire standaarden die aansluiten bij die in Europa zijn zeldzaam (te vinden in Kathmandu en Pokhara) en duur. In de rest van het land zijn de hygiënische en sanitaire omstandigheden slecht. Het aantal beschikbare dokters is eveneens erg beperkt. Een evacuatie per helikopter naar Kathmandu is vaak de enige mogelijkheid bij een zwaar ongeval in een afgelegen gebied. De slechte weersomstandigheden beletten vaak dat hulp snel ter plaatse komt.

 
Inentingen en vaccins

Zie deze pagina.

 
Bijzondere gezondheidsrisico's

 

Malaria

Malaria komt niet voor in Kathmandu en Pokhara en langs de trekroutes in de Himalaya. In het zuiden van het land komt de ziekte wel voor (cf. Terai regio). Het is ten stelligste aan te raden in die streken onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven. In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

 

Dengue

In Nepal komt dengue voor. Men raakt besmet door muggen. Het is dus ten zeerste aan te raden maatregelen tegen muggen toe te passen.

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten, zijn essentieel. Ter behandeling van diarree is het voorkomen of behandelen van dehydratatie primordiaal. Ter preventie van dehydratatie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen die bij de apotheek verkrijgbaar zijn. Men vermijdt best de antidiarreïca die in lokale apotheken verkocht worden en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Cholera

In de districten van Jajakot, Rukum, Salivan en Dailekh zijn er gevallen van cholera gedetecteerd. Ook in andere gebieden moet de aandacht erop gevestigd worden dat water en alle rauwe voedingswaren voldoende gedesinfecteerd moeten zijn alvorens zij genuttigd kunnen worden.

Hooggebergte

Nepal is een erg bergachtig land. De bezoeker wint voor het vertrek best informatie in over de risico's verbonden aan het reizen op grote hoogte. Reizigers die door Nepal willen trekken, dienen zich er dus van te vergewissen dat hun fysieke toestand hen in staat stelt actief te zijn op dergelijke hoogtes.

Hooggebergte houdt steeds een risico in, ook voor mensen die in goede gezondheid verkeren. Neem contact op met het Instituut voor Tropische Geneeskunde voor vertrek.

Vogelgriep

De afgelopen jaren waren er in Nepal verschillende uitbraken van de vogelgriep. In 2019 viel er zelfs een dodelijk slachtoffer. Uitvoerige informatie vindt u terug op de websites van de FOD Volksgezondheid, van de Wereldgezondheidsorganisatie, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen (FAVV) of de Wereldorganisatie van Diergezondheid (O.I.E).