Reizen naar Nigeria: Reisadvies

Reist u naar Nigeria? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Nigeria

Informatie over gezondheid en hygiëne in Nigeria.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Zowel bij aankomst in als vertrek uit Nigeria is het belangrijk om de geldende Covid-19-regels (zie hierboven) na te leven.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was regelmatig je handen
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
  • Blijf thuis als je ziek bent
  • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
  • vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
  • Blijf thuis te blijven als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.

 

Kosten/infrastructuur medische verzorging

Medische zorgen die aan Europese normen voldoen zijn zeer zeldzaam en zeer duur. De andere geneeskundige centra worden best vermeden. Bij ernstige medische problemen is het aangeraden naar België terug te keren. Er worden veel namaakmedicijnen verkocht. Koop uw medicijnen dus enkel bij erkende apothekers en vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen.

 

Veiligheid water en voedsel

De gebruikelijke voorzorgen voor tropische landen dienen gerespecteerd te worden. Het wordt aanbevolen flessenwater te nuttigen en fruit en groenten met gefilterd water te reinigen.

 

Inentingen en vaccins

Zie https://www.wanda.be/nl/landen/nigeria

Het gele boekje (vaccinatiekaart) wordt gecontroleerd bij aankomst in NG.

 

Bijzondere gezondheidsrisico's

Malaria

Malaria is in Nigeria endemisch. Het is aan te raden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen (voor korte verblijven). In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

Polio

In augustus 2020 werd Nigeria door de Wereldgezondheidsorganisatie officieel vrij verklaard van wilde polio.

Vaccinatie is niet verplicht voor inkomende reizigers, maar wel aangeraden. Het bewijs van toediening van het vaccin moet worden gedocumenteerd in het Internationaal Bewijs van Inenting en Profylaxe, ook bekend als het 'gele boekje' (op pagina 4 en 5, waar het vaccinatiebewijs voor verplichte vaccins wordt aangebracht).

Dengue-koorts

Dengue-koorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen die overdag en vooral bij valavond aanvallen. Dengue komt vooral voor in het regenseizoen. Symptomen zijn: hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijk huiduitslag. Er bestaat geen vaccin voor. Omdat dengue gevaarlijk is (en in sommige gevallen zelfs dodelijk), is het belangrijk om onmiddellijk een arts te raadplegen als bovengenoemde symptomen zich voordoen en zich steeds tegen muggen te beschermen (door een muggenwerend product met DEET te gebruiken, onder een muskietnet te slapen, lange kledij te dragen). Dengue komt zowel in de stad als op het platteland voor.

Lassakoorts

Jaarlijks wordt een nieuwe uitbraak van lassakoorts vastgesteld die telkens honderd à tweehonderd slachtoffers eist, vooral tijdens het droogseizoen (december - mei).

Het Lassavirus verspreidt zich na contact met voedsel of huishoudartikelen besmet met urine of uitwerpselen van ratten. Het virus is besmettelijk. De eerste symptomen zijn: koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijnen, overgeven,… Het is aangeraden de regels inzake hygiëne strikt op te volgen. Rechtstreeks contact met mensen die besmet zijn, is afgeraden. Het is eveneens aangeraden ieder contact met ratten te vermijden.

Reizigersdiarree

Maatregelen ter preventie van reizigersdiarree (zoals handen wassen en drinkwater ontsmetten), zijn essentieel. Voorkomen van dehydratie (uitdroging) is primordiaal. Ter preventie van dehydratie kan gebruik gemaakt worden van speciale zoutoplossingen (in België in alle apotheken verkrijgbaar). Men vermijdt best producten die in lokale Nigeriaanse apotheken verkocht worden, en die meestal ondoeltreffend of zelfs gevaarlijk zijn.

Gele koorts

Vaccinatie tegen gele koorts is in de praktijk verplicht; dit wordt bij aankomst in de luchthaven regelmatig gecontroleerd.

Vogelgriep

Regelmatig dienen door de Nigeriaanse autoriteiten honderdduizenden kippen afgemaakt te worden om een uitbraak van vogelgriep in te dammen.

Met betrekking tot vogelgriep leggen de Wereldgezondheidsorganisatie noch de FOD Volksgezondheid (nog) geen enkele reisbeperking op naar eender welke bestemming, maar ze bevelen wel nog steeds een aantal voorzorgsmaatregelen aan om zo de contactrisico's met het virus van de vogelgriep te verkleinen: mijden van pluimvee, eten van goed gebakken of gekookt vlees van gevogelte of gevogelteproducten, regelmatig wassen van handen.

Meer informatie kan u mogelijk terugvinden op de websites van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, van de Wereldgezondheidsorganisatie, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), of de Wereldorganisatie van Diergezondheid (O.I.E).

Zika

Het Zika-virus wordt overgedragen door de Aedes Aegypti-mug die vooral overdag steekt. In de meeste gevallen vertoont het virus geen symptomen, maar volgende symptomen kunnen zich voordoen: koorts, hoofdpijn, huiduitslag, spier- en gewrichtspijnen, moeheid en rode ogen. Reizigers wordt in het algemeen aangeraden om zich te beschermen tegen muggenbeten door het gebruik van een muggenwrend product met DEET te gebruiken, onder een muggennet te slapen. en door kleren met langen mouwen en lange broekspijpen te dragen.

Het virus is ook verantwoordelijk voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen en vrouwen die in de nabije toekomst zwanger wensen te worden, wordt dan ook gevraagd hun reis uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze contact op te nemen met hun geneesheer en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.

Als voorzorgsmaatregel wordt reizigers die terugkomen van een getroffen zone aangeraden om elk onbeschermd seksueel contact te vermijden gedurende twee maanden na terugkeer. 

Raadpleeg voor meer informatie de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie, de FOD Volksgezondheid of het Instituut voor Tropische Geneeskunde