Reizen naar Noorwegen: Reisadvies

Reist u naar Noorwegen? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Noorwegen

Informatie over de lokale wetgeving in Noorwegen.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

 
Drugs

Bezit van alle drugs (soft en harddrugs), zelfs van zeer kleine hoeveelheden, kan leiden tot zware boetes en gevangenisstraf. Er zijn zeer strenge grenscontroles. De boetes voor rijden onder invloed zijn bijzonder hoog. Het alcoholpromillage mag hoogstens 0,20 ml bedragen (dit betekent in de praktijk dat men na het consumeren van een glas bier of wijn geen plaats kan nemen achter het stuur). Een hoger promillage kan leiden tot gevangenisstraf.

 
Seksualiteit

Net als in België worden in Noorwegen seksuele contacten met minderjarigen strafbaar. De Noorse autoriteiten voeren een zeer strikt vervolgingsbeleid en leggen (zware) straffen op. Los van de bestraffing in Noorwegen geldt dat men (ook) in België strafrechtelijk vervolgd kan worden. Prostitutie is legaal, maar Noorwegen bestraft sinds 1 januari 2009 de gebruiker van seksuele diensten van geprostitueerde personen. Er zijn al diverse aanhoudingen geweest.

 
Fotografie

Er zijn geen beperkingen voor het nemen van foto's, met uitzondering van militaire luchthavens in het noorden van het land.

 
Zeden en gewoonten

Noorwegen scoort traditioneel hoog op de Human Development Index voor gendergelijkheid. Vrouwen zijn zeer goed vertegenwoordigd in leidinggevende posities in de politiek en in de maatschappij in het algemeen.

Noorwegen is bekend om zijn reinheid; dat geldt zowel in de steden als in de natuur. Inbreuken op de natuur of op ecosystemen worden zwaar beboet.

Het is in Noorwegen toegestaan om vrij te kamperen op niet-private gronden en kampvuren te maken. Van kampeerders wordt verwacht zorg te dragen voor de omgeving en voorzichtigheid met vuur is geboden.

 
Varia

De zogenaamde "Janteloven" (Wet van Jante), die zegt dat iedereen gelijk is, zit diep ingebakken in de Noorse cultuur. Er wordt dan ook verwacht dat iedereen rekening houdt met elkaar.