Reizen naar Oekraïne: Reisadvies

Reist u naar Oekraïne? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Algemene veiligheid in Oekraïne

Informatie over de algemene veiligheid in Oekraïne.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Algemeen

Alle reizen naar Oekraïne worden afgeraden.

Mocht u nog in Oekraïne zijn, dan is het aanbevolen zich te registreren op Travellers Online en om contact op te nemen met de Belgische Ambassade in Kyiv indien u dat nog niet gedaan zou hebben.

Op het hele Oekraïense grondgebied kan er dagelijks luchtalarm worden geslagen. In dat geval dient men zich naar de dichtstbijzijnde schuilkelder te begeven. Indien dit niet mogelijk is, verplaats u dan naar een kelder- of benedenverdieping en blijf weg van de vensters.

Indien u zich op een veilige plaats bevindt met voldoende levensmiddelen en ervoor kiest om daar te blijven, blijf dan zoveel mogelijk binnen en weg van de vensters. Indien u verkiest om in Oekraïne te blijven, maar niet langer op de plaats waar u zich nu bevindt, is het aangeraden om een andere veilige plaats te zoeken in uw directe omgeving.

Indien u ervoor kiest het land te verlaten, en wanneer u inschat dat dat veilig kan gebeuren, bereid u dan voor op een lange reis: denk eraan om voldoende water, voedsel, brandstof, dekens en warme kledij mee te nemen. Geen enkele verplaatsing is mogelijk tijdens een avondklok.

Alvorens zich te verplaatsen, is het aangeraden u terdege te informeren. In grote delen van het grondgebied, zeker buiten de steden, is er gevaar voor landmijnen, boobytraps en niet-ontplofte munitie. Gezien de constant evoluerende veiligheidssituatie, kan er geen duurzaam, eenduidig advies worden gegeven omtrent verplaatsingen. Houd er rekening mee dat treinen en ander openbaar vervoer onderweg kunnen stilvallen, dat brandstof gerantsoeneerd kan worden, dat wegversperringen kunnen worden opgezet, etc.

 

De Krim

Het Krim-schiereiland werd in maart 2014 illegaal door de Russische Federatie geannexeerd. Voor België behoort de Krim volkenrechtelijk nog steeds tot Oekraïne. België erkent de aanhechting van de Krim bij de Russische Federatie dan ook niet en kan om die reden geen consulaire bijstand verlenen in deze zone. 

Er is geen officiële vliegtuig-, trein- of busverbinding tussen Oekraïne en de bezette Krim.

De Oekraïense wetgeving verbiedt buitenlanders om zich van en naar de Krim via de Russische Federatie te begeven. Ook transit door dit bezette gebied is verboden.


Criminaliteit

Pas op voor zakkenrollers op drukbezochte openbare plaatsen. Het is afgeraden om gebruik te maken van niet-officiële taxi's. Wees ook voorzichtig in nachttreinen.

Let op voor oplichting en corruptie. Wees waakzaam met wie u omgaat, zowel in persoon als online.