Reizen naar Oezbekistan: Reisadvies

Reist u naar Oezbekistan? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Oezbekistan

Informatie over gezondheid en hygiëne in Oezbekistan.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Elke reiziger moet bij de voorbereiding van zijn reis naar het buitenland rekening houden met zijn gezondheidstoestand en de specifieke gezondheids- en voedselrisico's van het land van bestemming.

Voordat u naar Oezbekistan reist, is het uiterst belangrijk een adequate ziekteverzekering af te sluiten en voldoende medicijnen mee te nemen, mits deze niet verboden zijn voor invoer (zie hieronder).

Het nationale nummer (geen Engelse dienst) om een ambulance te bellen is 103 (in Tasjkent) en 03 (buiten de hoofdstad). In de hoofdstad biedt de Internationale Medische Kliniek van Tasjkent een Engelstalige dienst aan.

 

Algemene maatregelen voor Oezbekistan

  • Was regelmatig uw handen en vermijd uw gezicht met ongewassen handen aan te raken;
  • Vermijd nauwe contacten met personen die ziektesymptomen vertonen;
  • Vermijd contact met dieren, vooral zwerfdieren, en hun uitwerpselen. Er zijn gevallen van hondsdolheid in Oezbekistan;
  • Eet alleen voedsel dat op de juiste wijze is gewassen, geschild en/of gekookt;
  • Drink geen kraanwater in Oezbekistan (zelfs geen ijsblokjes), verkies altijd water in verzegelde flessen;
  • Kijk na of zuivelproducten gepasteuriseerd zijn, of dat de melk ten minste gekookt is;
  • Als u ziektesymptomen vertoont (bv. koorts, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden, ernstige vermoeidheid, spierpijn), neem dan onmiddellijk contact op met een arts.

 
COVID-19

Oezbekistan heeft alle COVID-19-reisbeperkingen om het land in en uit te reizen opgeheven. Reizigers moeten noch een PCR-test, noch een vaccinatiebewijs voorleggen om het grondgebied te betreden.

Er zijn momenteel bijna geen COVID-gerelateerde reisbeperkingen meer, maar het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en voorbereid te reizen.

Bij het plannen van een reis is het daarom essentieel om op de hoogte te zijn van de geldende maatregelen in zowel het land van bestemming als eventuele doorreislanden.

Mocht u ziek worden tijdens de reis, is het algemene advies om binnenkamers te blijven zolang u zich ziek voelt. Indien het een bevestigd COVID-19 geval betreft, hetzij via een zelftest of een klinische diagnose door de huisarts, is het aangeraden om binnenkamers te blijven en uzelf te isoleren om verdere verspreiding te voorkomen.

Bij ziekte is het van sociaal belang om de verspreiding van het virus te beperken. Als u zich toch buiten moet begeven, wordt sterk aangeraden om minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen. Draag een masker als u toch andere mensen ontmoet, in het bijzonder mensen met een kwetsbare gezondheid en vermijd drukke plaatsen.” 


Eigen medicatie

Reizigers moeten bij aankomst in Oezbekistan alle geneesmiddelen aangeven die zij in hun bezit hebben, en daarbij het originele doktersvoorschrift en de vertaling ervan (bij voorkeur in het Oezbeeks of Russisch, of in ieder geval in het Engels) voorleggen.

De invoer van sommige geneesmiddelen in Oezbekistan is verboden of aan beperkingen onderworpen. Op de website van de douane van Oezbekistan (in het Engels) staan de algemene beperkingen vermeld. Voor vragen over een specifiek geneesmiddel kan de reiziger contact opnemen met de Ambassade van Oezbekistan in Brussel om de meest recente informatie te verkrijgen. Het bezit van niet-aangegeven geneesmiddelen of van te grote hoeveelheden kan leiden tot administratieve en/of gerechtelijke vervolging.

De beschikbaarheid van geneesmiddelen in Oezbekistan is beperkt. wWesterse en/of gespecialiseerde geneesmiddelen zijn bijzonder moeilijk te verkrijgen of zeer duur. Sommige plaatselijke apotheken kunnen namaak- of vervalste geneesmiddelen verkopen, een grote voorzichtigheid is dus geboden.

 

Kost/infrastructuur medische verzorging

Het niveau van de geneeskundige zorgen en infrastructuur beantwoordt niet aan westerse kwaliteitstandaarden, nog minder buiten de grote steden. Het is moeilijk om zorgpersoneel te vinden dat Engels spreekt. De Internationale Medische Kliniek van Tasjkent heeft Engelssprekend personeel.

Het is aangewezen om medische ingrepen (operaties, bloedtransfusies, enz.) in Oezbekistan te vermijden, behalve voor elementaire en/of spoedeisende behandelingen. Het is ten zeerste aangeraden een ziektekostenverzekering te hebben die medische evacuatie/repatriëring mogelijk maakt.

 

Aanbevolen vaccinaties voor Oezbekistan

Radpleeg de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.

Om uw reis goed voor te bereiden kan u de praktische checklist van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen raadplegen.