Reizen naar Oman: Reisadvies

Reist u naar Oman? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Klimaat en rampen in Oman

Informatie over klimaat en rampen in Oman.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Natuurrampen

Natuurrampen zijn zeldzaam. De kuststreek werd echter geraakt in 2006-2007 door zeer hevige stormen, die belangrijke schade veroorzaakten aan de infrastructuren, inclusief de hotels. In 2010 veroorzaakte een tyfoon beperkte schade aan de toeristische infrastructuur.

Wandelen en kamperen in wadis (uitgedroogde rivierbeddingen) zijn gevaarlijk in geval van sterke regen, die het water plotseling en heftig kan doen stijgen (“flash floods”).


Meteorologische problemen

De weersomstandigheden zijn, wegens de ligging van het land, zeer afwisselend. Aan de kust (Indische Oceaan) maakt de hoge vochtigheidsgraad de grote hitte, die van maart tot oktober heerst, vrij ondraaglijk, zelfs in Muscat. De temperaturen zijn vrij aangenaam de rest van het jaar. Het gebied van Dofar, in het zuiden, kent gematigde zomertemperaturen en dagelijkse regen tijdens het moesson seizoen.

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België van hun toestand inlichten. Als de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde Ambassade of Consulaat van België.