Reizen naar Pakistan: Reisadvies

Reist u naar Pakistan? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Pakistan

Praktische info over reizen in Pakistan.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Visa

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website. Belgen die naar Pakistan reizen hebben een visum nodig uitgereikt in België door de Pakistaanse Ambassade.

Houd er rekening mee dat, als u of uw vader in Pakistan geboren bent, u door de Pakistaanse autoriteiten beschouwd zal worden als een Pakistaanse onderdaan, vooral als u reist op een Pakistani paspoort, maar zelfs als u met een Belgisch paspoort het land binnenkomt. U dient er zich rekenschap van te geven dat dit de eventuele consulaire bijstand vanwege de ambassade in Islamabad kan bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.

 
Rijbewijs

Zelf rijden is ten zeerste afgeraden. Als u dat toch wenst te doen moet u in het bezit zijn van een internationaal rijbewijs.

 
Betaalmiddelen

De plaatselijke munt is de Pakistaanse roepie, waarmee alles gekocht kan worden. De euro's kunnen ofwel in de banken aan de officiële koers gewisseld worden ofwel in erkende wisselkantoren. Wisselen in hotels is zoals overal veel duurder. Gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren. Kredietkaarten worden enkel in de grote steden aanvaard en voor grotere bedragen (aankopen, zelden voor diensten, behalve in grote hotels). In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170).

 
Reisverzekering

Uw Belgische medische verzekering (mutualiteit) is hier niet geldig. Uw normale verzekeringen zijn potentieel niet geldig als u iets overkomt in Pakistan. Een goede verzekering voor medische zorgen en repatriëring is dus absoluut noodzakelijk. Gelieve uw verzekeraar te raadplegen.

 
Gsm en communicatiefaciliteiten

Telefoon verbindingen en internet werken goed. Het is belangrijk te weten dat in tijden van acute crisis of dreiging de Pakistaanse overheid overgaat tot het tijdelijk en lokaal blokkeren van de mobiele netwerken. Er bestaat in Pakistan ook een censuur die zich uitstrekt tot het internet.

 
Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de ter zake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende (privé) maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen. In het geval van Pakistan wordt eraan herinnerd dat de ambassade slechts in beperkte mate in staat is om nuttig in te grijpen buiten Islamabad.

Bipatride Belgo-Pakistanen dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden.