Reizen naar Pakistan: Reisadvies

Reist u naar Pakistan? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Vervoer in Pakistan

Informatie over vervoer in Pakistan.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Veiligheid / info wegen

In Pakistan wordt links gereden. Buiten bepaalde gebieden in de grote steden, in het bijzonder Islamabad, is het wegennet vaak in slechte staat en nauwelijks verlicht. Verkeersregels worden zeer ruim geïnterpreteerd (spookrijden is frequent, talrijke voertuigen rijden zonder lichten, voorrangsregels worden niet toegepast, recht van de grootste en sterkste ten nadele van kleine voertuigen en kwetsbare weggebruikers) en de politie is niet steeds bij machte de regels af te dwingen. ’s Nachts of met de fiets rijden wordt totaal afgeraden, er zijn immers ook gewapende bendes die de wegen buiten de grote steden bij nacht onveilig maken.

Islamabad wordt met zowel Peshawar als Lahore en Faisalabad verbonden door een nieuwe autosnelweg die in goede staat is en ook veilig gebruikt kan worden, hoewel men moet oppassen voor onvoorzichtige chauffeurs en weersomstandigheden. 's Nachts rijden is altijd gevaarlijk, ook op de autosnelweg die gevaarlijke stukken kent. De Motorway Police (nr. 130) is bij pech doorgaans efficiënt.

Op eigen houtje rijden langs landwegen in de rest van het land wordt afgeraden. Rijden langs eender welk grensgebied is helemaal uit den boze en is bovendien strikt onderhevig aan voorafgaandelijke toestemmingen van de overheid (die zelden verleend worden).

De grens tussen China en Pakistan (Khunjerabpas) is tijdens de wintermaanden, over het algemeen van eind oktober tot begin mei, dicht: wie langs dit doorgangspunt wenst door te reizen wordt verzocht informatie in te winnen bij de respectieve ambassades van deze landen (in België) die de opening ervan kunnen bevestigen.

 

Veiligheid / info luchtvaart

Het is eenvoudig om in Pakistan vliegtuigtickets te kopen voor de talrijke binnenlandse routes alsook vluchten naar het buitenland (bv. India vanuit Lahore en Karachi). Men moet er rekening mee houden dat de betrouwbaarheid van de vluchten relatief is en vaak vluchten afgelast of uitgesteld worden om verschillende redenen, waaronder weersomstandigheden, pannes en een gebrek aan vliegtuigen. De vluchten Islamabad-Lahore zijn vanwege die redenen onbetrouwbaar.

Luchtverbindingen tussen Islamabad en Gilgit of Skardu - vertrekpunten voor trekkings en expedities - bieden betere veiligheidsvoorwaarden dan de Karakoram Highway (KKH) tussen Islamabad en Gilgit. In het algemeen is het vliegtuigpark in Pakistan (ook van de nationale luchtvaartmaatschappij PIA) ondanks recente investeringen verouderd en zijn er problemen gemeld op het vlak van onderhoud. Ook voor deze trajecten zijn vluchtschema’s onbetrouwbaar en worden vluchten pas enkele uren op voorhand bevestigd. Men moet altijd rekening houden met grote vertragingen die tot enkele dagen kunnen oplopen.

De veiligheidssituatie van veel luchthavens is problematisch en men dient op elk moment voorzichtig te zijn en elk probleem uit de weg te gaan.

 

Veiligheid / info openbaar vervoer

Er worden regelmatig incidenten gemeld met treinen in Pakistan. Reizen per trein levert een dubbel veiligheidsrisico (aanslagen en technische veiligheid) en is niet comfortabel. Kwalitatieve bussen (bv. Daewoo) verzekeren bepaalde binnenlandse verbindingen, maar men dient de kleine busjes die vooral naar het noorden reizen te vermijden (zeer frequente ongevallen wegens drugsverslaafde chauffeurs). Er zijn verbindingen Lahore-Delhi. Het gebruik van taxi's in steden die de bezoeker niet voldoende kent, wordt afgeraden. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van de bussen van de hotels, in het bijzonder voor de verplaatsingen van en naar de luchthavens.