Reizen naar Portugal: Reisadvies

Reist u naar Portugal? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Vervoer in Portugal

Informatie over vervoer in Portugal.
 1. Nog steeds geldig op
 2. Laatst bijgewerkt op

Veiligheid / info wegen

De wegen zijn in goede staat. De meeste autosnelwegen zijn echter tolwegen: u neemt een ticket aan een van de tolloketten op de oprit en betaalt bij het verlaten van de snelweg. Let erop dat u een baan aangeduid met een groene pijl kiest; de banen met een bord gemarkeerd Via Verde of Via Card zijn voorbehouden aan houders van gefactureerde kaarten. Op sommige autosnelwegen, zoals de A25 tussen Aveiro en Vilar Formoso, moet u permanent met ingeschakelde verlichting rijden.

Portugese automobilisten hebben soms een eerder agressieve rijstijl. Het rechts inhalen op de autosnelweg is frequent. Wees alert! Het aantal verkeersdoden is recentelijk licht gedaald, dankzij strenger optreden van de verkeerspolitie en de introductie van verkeerscamera's, maar Portugal heeft nog steeds een van de hoogste cijfers voor dodelijke verkeersongevallen in de Europese Unie. U blijft dus best waakzaam aan het stuur.

De maximumsnelheden zijn: 120 km/u op autosnelwegen, 100 km/u op de expresswegen (“via rápida”), 90 km/u op gewone wegen en 50 km/u binnen de bebouwde kom. Het verkeersreglement en de verkeerstekens komen grotendeels overeen met deze van België. Zo mag u bijvoorbeeld geen gsm gebruiken tijdens het rijden, tenzij met een handenvrij systeem. U mag niet meer dan 0,49 mg/l alcohol in uw bloed hebben en niet onder invloed van verdovende middelen rijden.

Net zoals in België moet u een reflecterend jasje aan boord hebben. Het jasje moet binnen handbereik zijn en mag daarom niet in de koffer bewaard worden. U moet het aantrekken telkens wanneer u uw auto op de weg of aan de zijkant van de weg verlaat.

Bij een ongeval met gewonden, is het verplicht om de politie op te roepen. De voertuigen mogen niet verplaatst worden. Als u een beroep doet op een pechdienst, controleer dan of de hulp die opdaagt wel degelijk door de gecontacteerde dienst gestuurd werd.

In drukke straten en veelgebruikte parkings zijn “arrumadores de carros” (niet officiële parkeerwachters) actief, die (al dan niet legale) parkeerplaatsen aanwijzen en daarvoor op een fooi rekenen.

Website van de Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária (Nationale Overheid voor de Verkeersveiligheid).


Reglementering fietsendragers op voertuigen

Fietsendragers voor personenwagens zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • ze mogen de stabiliteit van het stilstaand of rijdend voertuig niet in het gedrang brengen;
 • de nummerplaat en de autoverlichting moeten zichtbaar blijven en de normale afmetingen van het voertuig moeten ongewijzigd blijven, zoniet moet een tweede afzonderlijk reglementair verlichtingsbord achteraan de fietsen worden bevestigd
 • in geval van fietsendragers op het autodak, mag de maximumhoogte van 4 meter niet worden overschreden (tellend vanaf het wegoppervlak);
 • in geval van fietsendragers die bevestigd zijn op de trekhaak moet aan de volgende normen voldaan worden. De fietsendragers mogen niet meer dan: 
  • lengte: max. 1m vanaf het uiterste punt van de trekhaak
  • breedte: max. 0,30m aan elke zijde van het voertuig
  • hoogte: max. 4m.

Deze inlichtingen kunnen geraadpleegd worden in het Portugese verkeerswetboek, artikel n°56, punten a)-f)-g) (Código da Estrada Português, art. n°56), met verwijzing naar  het reglement van speciale verkeersvergunningen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van Openbare Werken, Vervoer en Communicatie (Ministério da Administração interna e das Obras públicas, Transportes e Comunicações, verschenen in Diário da República, 2° série – n°119 – 22 de Junho de 2007) sectie III, art 13 (voertuigen vrijgesteld van vergunning).  

Aangezien kampeerwagens (“mobilhomes”) behoren tot de categorie ‘speciale wagens’ zijn enkel de punten a) en f) van de Portugese verkeerswet van toepassing, nl.

 • fietsdragers mogen de stabiliteit van het stilstaand of rijdend voertuig niet in het gedrang brengen;
 • in geval van fietsendragers op het dak, mag de maximumhoogte van 4 meter niet worden overschreden (tellend vanaf het wegoppervlak).


Wegentol

In Portugal moet tol betaald worden op de interstedelijke autosnelwegen en op enkele bruggen die de toegangswegen tot de (provincie)hoofdsteden, zoals Lissabon, vormen.

Afhankelijk van het type autosnelweg zijn twee betaalsystemen in voege.

1. Elektronische laadkaarten: EASYToll en TOLL card (enkel van toepassing voor wagens met buitenlandse nummerplaat!)

Beide systemen zijn van toepassing op onderstaande autosnelwegen 

 • EN13 - Vila Nova de Cerveira
 • A24 - Chaves
 • A25 - Vilar Formoso
 • A22 - Vila Real de Santo António

Alle informatie is beschikbaar in het Engels, Frans, Spaans en Portugees op de website www.portugaltolls.com.

De site www.ascendi.pt, geeft u eveneens uitgebreide informatie over het elektronisch betaalsysteem in Portugal (enkel beschikbaar in het Portugees).

2. Tolticket

Op de overige snelwegen kan de tol betaald worden door een wegenticket te nemen aan de automaat op de oprit en waarbij men achteraf betaalt aan de bediende in het loket van de tolterminal aan de afrit met bankkaart of cash.

Vóór het oprijden van de tolbruggen bij het binnenrijden van de stad, betaalt men bij uitzondering vooraf cash of met betaalkaart aan de bediende in het loket van de tolterminal.

Over dit betaalsysteem is meer informatie beschikbaar op de websites van:


Veiligheid / info luchtvaart

Er staan geen Portugese luchtvaartmaatschappijen op de zwarte lijst van de Europese Commissie

Niettegenstaande heeft de Portugese pers erop gewezen dat de luchtvaartmaatschappij TAAG (Angola) die in Lissabon operationeel is, vaak het onderwerp is geweest van ernstige technische incidenten die noodlandingen tot gevolg hebben gehad.

De regels van de Europese Commissie rond vloeistoffen in handbagage zijn ook in Portugal van toepassing:
http://ec.europa.eu/transport/security/index_en.htm

De Europese Commissie zorgt ook in Portugal voor het naleven van haar regels rond de rechten van passagiers:
http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm


Veiligheid / info scheepvaart

Er staan geen Portugese scheepsvaartmaatschappij op de zwarte lijst van schepen aan wie de toegang tot Europese havens geweigerd werd.

De Portugese vlag staat niet op de zwarte lijst en er zijn evenmin problemen met piraterij.


Veiligheid / info treinverkeer en busverkeer

Portugal is uitgerust met een goed onderhouden spoorwegennet met goede, snelle, veilige en relatief goedkope verbindingen tussen de steden. Meer informatie vindt u op de website van de Portugese spoorwegen, Comboios de Portugal (ook in het Engels beschikbaar).

Sommige trein- en metrolijnen in Lissabon en Porto hebben te kampen met lichte criminaliteit (vooral zakkenrollers) en vandalisme.