Reizen naar Qatar: Reisadvies

Reist u naar Qatar? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Qatar

Informatie over gezondheid en hygiëne in Qatar.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Voor elke reis is het goed om contact op te nemen met uw huisarts, indien u aan een of andere aandoening lijdt.

Qatar is niet bespaard gebleven van de COVID-pandemie, maar de situatie is onder controle. Alle beperkingen werden opgeheven. Respecteer de richtlijnen van de lokale overheid en volg de evolutie van de adviezen op de 
website van het Ministerie van Volksgezondheid

In maart 2022 meldden de gezondheidsautoriteiten het bestaan van twee niet-ernstige MERS-gevallen (Middle East Respiratory Syndrome). MERS is een virale aandoening van de luchtwegen als gevolg van een coronavirus.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was regelmatig de handen
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • Hebt u geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
  • Blijf thuis als u ziek bent
  • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
  • Vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
  • Blijf thuis indien u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).


Kosten en infrastructuur medische verzorging

Qatar heeft een goed betaalbaar openbaar gezondheidszorgsysteem. Er zijn ook veel privéziekenhuizen, die veel duurder zijn. Beide instellingen bieden een goede zorgkwaliteit.

Een groot aantal medicijnen is verkrijgbaar in Qatar. Vele apotheken zijn bijna permanent geopend. Het is raadzaam om naast uw eigen medicijnen ook een goede reisapotheek mee te nemen.

Alle bezoekers die het grondgebied van Qatar binnenkomen moeten een ziektekostenverzekering afsluiten. Deze verzekering moet voor vertrek online worden afgesloten bij een bedrijf erkend door het Qatarese ministerie van Volksgezondheid. Dit geldt ook voor bezoekers die bij aankomst op de luchthaven een visum kunnen krijgen, wat het geval is voor Belgische onderdanen. Bezoekers kunnen ook een bewijs voorleggen dat hun verzekeringspolis geldig is en het grondgebied van Qatar dekt. U kan verder belangrijke informatie vinden op de website van het Qatarese Ministerie van Volksgezondheid.

Een lijst met veelgestelde vragen over deze verplichte verzekering is ook beschikbaar.


Beperkingen van de invoer/uitvoer van geneesmiddelen voor persoonlijk gebruik

Er zijn beperkingen op het in- en uitvoeren van geneesmiddelen voor persoonlijk gebruik die bestanddelen met roesopwekkende werking of neuroleptica bevatten. Bepaalde substanties worden niet op het grondgebied toegelaten. Voor andere moet een invoerlicentie worden aangevraagd.

Als u gecontroleerde of voorgeschreven geneesmiddelen naar Qatar moet brengen, zorg er dan voor dat u ze in hun originele verpakking draagt, samen met uw voorschrift en een brief ondertekend door uw arts waarin het type medicatie wordt vermeld en waarom het nodig is.

Hier vindt u de lijst van de verboden geneesmiddelen (PDF, 4.1 MB), die de Qatarese overheden in maart 2016 gezonden hebben. In geval van twijfel is het aangeraden zich te richten tot de autoriteiten van Qatar (ambassade van Qatar in Brussel of het Ministerie van Volksgezondheid van Qatar).


Veiligheid water en voedsel

Met uitzondering van varkensvlees en alcoholische dranken zijn nagenoeg alle voedingswaren verkrijgbaar. In de supermarkten zijn veel Europese, Aziatische en Amerikaanse producten te vinden.

Alcoholische dranken kunnen in de luxehotels geconsumeerd worden. Er is slechts één winkel waar alcohol en varkenvlees kunnen gekocht worden. Die is alleen toegankelijk voor inwoners met een speciale licentie.

Het is strikt verboden alcohol te importeren. Alle alcohol wordt aan de grens of op de luchthaven in beslag genomen. Behalve in de grote hotels is het ook verboden in het publiek alcohol te gebruiken.

De overheid organiseert een strenge en efficiënte voedselinspectie die niet nalaat eethuisjes of afdelingen van supermarkten tijdelijk te sluiten wegens onregelmatigheden. Hierdoor is het behoorlijk veilig om zelfs in de kleinste cafetaria's te eten.

Het drinken van het ontzilt leidingwater en het eten van rauwe groenten vormen geen enkel probleem. Ondanks de veiligheid van het leidingwater heeft het niet altijd een aangename smaak.


Inentingen en vaccins

Zie deze pagina.


Bijzondere gezondheidsrisico's

Rondvliegend woestijnzand en het stof van de talrijke bouwwerven in Doha zorgen voor een stoffige lucht. Reizigers met ademhalingsproblemen of gevoelige ogen kunnen hierdoor ongemakken ondervinden.