Reizen naar Rusland: Reisadvies

Reist u naar Rusland? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Rusland

Informatie over gezondheid en hygiëne in Rusland
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Algemene informatie voor Rusland

Elke reiziger moet bij de voorbereiding van zijn reis naar het buitenland rekening houden met zijn gezondheidstoestand en de specifieke gezondheids- en voedselrisico's van het land van bestemming.

Voordat u naar Rusland reist, is het uiterst belangrijk een adequate ziektekostenverzekering af te sluiten en voldoende medicijnen mee te nemen, mits deze niet verboden zijn voor invoer (zie hieronder).

Het nationale nummer om een ambulance te bellen is 112.

  • Vermijd nauwe contacten met personen die ziektesymptomen vertonen;
  • Vermijd contact met dieren, vooral zwerfdieren, en hun uitwerpselen. Er zijn gevallen van hondsdolheid in Rusland: raadpleeg onmiddellijk een arts indien u gebeten of gekrabd werd door een dier;
  • Drink geen kraanwater, verkies altijd water in verzegelde flessen;
  • Pas op voor teken in de bossen, vooral in de lente en zomer. Het wordt afgeraden om in rivieren, meren en vijvers te zwemmen;
  • Als u ziektesymptomen vertoont (bijvoorbeeld koorts, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden, ernstige vermoeidheid of spierpijn), neem dan onmiddellijk contact op met een arts. Zie hieronder voor referenties.

COVID-19

Rusland werd niet gespaard door de coronaviruspandemie (COVID-19).

Informatie over de COVID-19-maatregelen voor mensen die vanuit België naar Rusland willen reizen, vindt u in rubriek Laatste update. Belgen die in een derde land wonen, kunnen zich vooraf informeren bij de Russische ambassade van hun land van vertrek over de geldende COVID-19-regels: deze kunnen immers verschillen van de regels die van toepassing zijn op reizen vanuit België.

Binnen Rusland werden de meeste COVID-19-restricties opgeheven. De regels kunnen evenwel verschillen van regio tot regio en snel veranderen. Het is dus aangeraden om regelmatig de officiële websites te raadplegen (Moskou (in het Russisch); Sint-Petersburg (in het Russisch)).

De Wereldgezondheidsorganisatie deelt een reeks nuttige tips om zich tegen het coronavirus te beschermen: link. Wanneer men symptomen ontwikkelt of hierover twijfelt is het aangeraden om het Russische noodnummer 112 te bellen (via een mobiele telefoon) of 03 (via een vaste lijn). Een Engelstalige dienst is beschikbaar.

Medische kosten en infrastructuur

Gezondheidszorg van een behoorlijk niveau is duur in Rusland. Alvorens naar Rusland te reizen is het ten zeerste aangeraden een gepaste ziektekostenverzekering af te sluiten, met de mogelijkheid tot medische repatriëring.

In Rusland komt het niveau van de geneeskundige zorg en infrastructuur niet altijd overeen met westerse kwaliteitstandaarden. Vermijd wanneer mogelijk ingrijpende medische interventies (operaties, bloedtransfusies...).

Er wordt Engels gesproken in de volgende medische centra (louter indicatieve en niet-exhaustieve lijst):

Te Moskou:

Te Sint-Petersburg:

Aanbevolen vaccinatie

Zie deze pagina

Eigen medicatie

Invoer van medicijnen voor persoonlijk gebruik is mogelijk zonder formaliteiten, behalve wanneer het actieve ingrediënt van het medicijn een stof is die door Rusland als verdovend, giftig of psychotroop wordt beschouwd. In dit geval dient de reiziger een medisch attest mee te nemen (met een beëdigde vertaling naar het Russisch) en de medicijnen bij aankomst in Rusland aan te geven. Om na te gaan of een bepaalde medicijn onder deze regeling valt, kan de reiziger contact opnemen met de Russische Ambassade in België.

Om uw reis goed voor te bereiden kan u de praktische checklist van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen raadplegen.