Reizen naar Rusland: Reisadvies

Reist u naar Rusland? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Rusland

Informatie over de lokale wetgeving in Rusland
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van Rusland valt u onder de plaatselijke wetgeving, net als Russische burgers. Informeer onmiddellijk de consulaire afdeling van de ambassade bij een arrestatie of detentie.

Regels voor visa en registratie

Zie Praktische info

Nepnieuws en sociale media

Nieuwe wetten voorzien strenge straffen op de publicatie of (her)verspreiding van informatie die door de Russische autoriteiten als vals ('nepnieuws') wordt beschouwd. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor informatie met betrekking tot de Russische strijdkrachten en militaire operaties. Straffen kunnen oplopen tot 15 jaar gevangenisstraf. Deze wetten zijn ook van toepassing op het publiceren en delen van informatie op sociale netwerken.

De toegang tot verschillende sociale media (waaronder LinkedIn, Facebook en Instagram) en veel nieuwswebsites is in Rusland geblokkeerd. U kan de Ambassade volgen via Telegram.  

Seksualiteit

Homoseksualiteit is niet illegaal in Rusland, maar blijft het voorwerp van een sterk sociaal stigma en intolerante houdingen. Voorzichtigheid is dan ook geboden bij het openbaar uiten van tekenen van genegenheid. Intolerantie is in het bijzonder voelbaar in de republieken van de Noordelijke Kaukasus.

Sinds december 2022 verbiedt een nieuwe wet het "tonen van LGBT-informatie, en het promoten van niet-traditionele seksuele relaties en gendertransities" (formulering van de Russische wetgever), zowel ten aanzien van kinderen als van volwassenen. De wet is van toepassing op de meeste informatiekanalen (internet, media, films, boeken, enz.).

Zedenmisdrijven tegen minderjarigen worden streng bestraft. De daders van dergelijke feiten in het buitenland kunnen ook in België vervolgd worden.

Identiteitscontroles

Het is raadzaam om altijd uw paspoort mee te nemen, of tenminste een gelegaliseerde kopie van uw paspoort en van de pagina met het Russische visum. De Russische politie voert immers vaak identiteitscontroles uit. Als u geen documenten kan voorleggen, kan de politie overgaan tot een administratieve aanhouding en/of een boete. Voor binnenlandse verplaatsingen (trein en vliegtuig) moeten reizigers hun paspoort tonen bij het instappen.

Drugs

Volgens de Russische wetgeving is er nultolerantie voor drugs, inclusief cannabishars. Straffen en boetes zijn streng en kunnen oplopen tot een celstraf van 15 jaar voor drugsbezit en tot levenslang voor drugsverkoop.

Fotografie

Het is verboden om vertegenwoordigers van de politie, de douane, het leger en de grenswacht, alsook hun installaties, te fotograferen en/of te filmen. Dit verbod geldt ook voor bruggen, havens, stations (ook metrostations) en elke andere infrastructuur die Rusland als strategisch beschouwt.  

Voor het gebruik van drones is een officiële vergunning vereist.

Zones met verboden toegang

Er bestaan veel (soms omvangrijke) gebieden in Rusland waartoe de toegang streng gereguleerd is. Deze gebieden bevinden zich vaak in de buurt van militaire installaties, strategische infrastructuur (dammen, elektriciteitscentrales, bepaalde industrieën, enz.) en dichtbij landsgrenzen. Zie ook Algemene veiligheid.

Antiek en namaak

De export van antiek, iconen, medailles en kunstwerken is onderworpen aan zeer strikte regels en vereist voorafgaande toestemming van het Russische Ministerie van Cultuur. Dit geldt ook voor moderne kunst en voor bepaalde objecten uit het Sovjettijdperk.

De invoer van namaakgoederen in België wordt bestraft met zware boetes.

Gewoonten en gebruiken

Rusland is een seculiere staat. Buiten toeristische centra en vooral in de Noord-Kaukasus is een zekere terughoudendheid aangeraden inzake kledingkeuze en openbare uitingen van genegenheid.