Reizen naar Rusland: Reisadvies

Reist u naar Rusland? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Rusland

Informatie over de lokale wetgeving in Rusland
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van Rusland valt u onder de plaatselijke wetgeving, net als Russische burgers. Indien u wordt aangehouden of vastgehouden, meld dit onmiddellijk aan de consulaire afdeling van de ambassade.

Regels voor visa en registratie

Zie rubriek Praktische info

Sociale media

Publicatie of verspreiding van informatie die door de Russische autoriteiten als vals wordt beschouwd (nepnieuws of fake news) kan bestraft worden met gevangenisstraffen. Dit betreft in het bijzonder, maar niet uitsluitend, informatie die de Russische strijdkrachten of operaties van Rusland in het buitenland, “in het diskrediet brengt” (bewoording van de Russische overheid). Deze wetten zijn ook van toepassing op het plaatsen en delen van informatie op sociale media.

Drugs

Volgens de Russische wetgeving is er nultolerantie voor drugs, inclusief cannabishars. Straffen en boetes zijn streng en kunnen oplopen tot een celstraf van 15 jaar  voor drugsbezit en tot levenslang voor drugsverkoop.

Fotografie

Het is verboden om vertegenwoordigers van de politie, de douane, het leger en de grenswacht, alsook hun installaties, te fotograferen en/of te filmen. Dit verbod geldt ook voor bruggen, havens, stations (ook metrostations) en elke andere infrastructuur die Rusland als strategisch beschouwt.  

Voor het gebruik van drones is een officiële vergunning vereist.

Zones met verboden toegang

Er bestaan veel (soms omvangrijke) gebieden in Rusland waartoe de toegang streng gereguleerd is. Deze gebieden bevinden zich vaak in de buurt van militaire installaties, strategische infrastructuur (dammen, elektriciteitscentrales, bepaalde industrieën, enz.) en dichtbij landsgrenzen. Zie ook de pagina Algemene veiligheid.

Seksualiteit

Homoseksualiteit is niet illegaal, maar het blijft voorwerp van een sterk sociaal stigma. Voorzichtigheid is dan ook geboden bij het openlijk uiten van tekenen van genegenheid. Intolerantie is vooral voelbaar in de republieken van de Noordelijke Kaukasus. Het promoten van "niet-traditionele seksuele relaties" (bewoording van de Russische overheid) jegens minderjarigen is strafbaar.

Zedenmisdrijven tegen minderjarigen worden streng bestraft. De daders van dergelijke feiten in het buitenland kunnen ook in België vervolgd worden.

Antiek en namaak

De export van antiek, iconen, medailles en kunstwerken is onderworpen aan zeer strikte regels en vereist voorafgaande toestemming van het Russische Ministerie van Cultuur. Dit geldt ook voor moderne kunst en voor bepaalde objecten uit het Sovjettijdperk.

De invoer van namaakgoederen in België wordt bestraft met zware boetes.

Gewoonten en gebruiken

Rusland is een seculiere staat. Buiten toeristische centra en vooral in de Noord-Kaukasus is een zekere terughoudendheid aangeraden inzake kledingkeuze en openbare uitingen van genegenheid.