Reizen naar de Salomonseilanden: Reisadvies

Reist u naar de Salomonseilanden? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne op de Salomonseilanden

Informatie over gezondheid en hygiëne in de Salomonseilanden.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Er zijn momenteel bijna geen COVID-gerelateerde reisbeperkingen meer, maar het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en voorbereid te reizen. U moet een bewijs van COVID-vaccinatie kunnen voorleggen voor binnenkomst in de Salomonseilanden.

Bij het plannen van een reis is het daarom essentieel om op de hoogte te zijn van de geldende maatregelen in zowel het land van bestemming als eventuele doorreislanden.

Mocht u ziek worden tijdens de reis, is het algemene advies om binnenkamers te blijven zolang u zich ziek voelt. Indien het een bevestigd COVID-19 geval betreft, hetzij via een zelftest of een klinische diagnose door de huisarts, is het aangeraden om binnenkamers te blijven en uzelf te isoleren om verdere verspreiding te voorkomen.

Bij ziekte is het van sociaal belang om de verspreiding van het virus te beperken. Als u zich toch buiten moet begeven, wordt sterk aangeraden om minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen. Draag een masker als u toch andere mensen ontmoet, in het bijzonder mensen met een kwetsbare gezondheid en vermijd drukke plaatsen.

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden. Het is ten stelligste aangeraden om een bijkomende reisverzekering te nemen die alle medische risico’s dekt. Een gewone verzekering via de mutualiteit is in veel gevallen onvoldoende.

 

Kosten/infrastructuur medische verzorging

De medische verzorging en medische infrastructuur in de Salomonseilanden is hachelijk. Indien ernstige medische ingrepen noodzakelijk zijn, zal een repatriëring naar Brisbane noodzakelijk zijn. Dit is zeer kostelijk en tijdrovend. Verzeker u ervan dat uw reisverzekering een medische evacuatie dekt.


 

Inentingen

Zie deze pagina.

 

Drinken/voeding 

Het eten van rifvissen kan leiden tot ciguateravergiftiging. Ciguatera is een natuurlijk voorkomend toxine in zeevruchten.

In veel gebieden is kraantjeswater niet drinkbaar. Gebotteld water en dranken zijn over het algemeen veilig, maar houd er rekening mee dat veel restaurants en hotels kraantjeswater serveren, tenzij er specifiek om flessenwater wordt gevraagd. Houd er rekening mee dat ijs voor drankjes gemaakt kan worden met leidingwater.

 

Malaria

Het is ten stelligste aan te raden onder een muggennet te slapen, een muggenwerend product met DEET te gebruiken en een profylactisch middel in te nemen voor korte verblijven.

In functie van uw algemene gezondheidstoestand, zal uw arts u de meest aangewezen behandeling voorschrijven.

 

Mazelen

Vanwege uitbraken van mazelen in een aantal landen in de regio (American Samoa, Samoa, Fiji, Tonga, Australië, Nieuw-Zeeland en de Filippijnen), zal iedereen die vanaf 14/12/19 in de Salomonseilanden aankomt, verplicht zijn een “Public Health Declaration card” in te vullen.

Reizigers die in de Salomonseilanden toekomen vanuit landen waarin gevallen van uitbraken van mazelen gekend zijn, of die reizen naar landen met uitbraken, moeten kunnen bewijzen dat ze ten minste drie weken van tevoren zijn ingeënt tegen de mazelen. Deze vereisten gelden niet voor baby’s jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen en personen waarvoor er een tegen-indicatie betreffende vaccinaties bestaan.

 

Gele koorts

Reizigers komende uit een ander land dat geteisterd wordt door gele koorts, moeten in het bezit zijn van een internationaal vaccinatiecertificaat.

 

Rotavirus

Het rotavirus is aanwezig en is zeer besmettelijk en kan in het bijzonder voor kinderen zeer gevaarlijk zijn. Het wordt verspreid via interpersoonlijk contact en besmette objecten of voedingswaren. Was frequent uw handen en garandeer de hygiëne van voedingswaren.

 

Zika

Het zikavirus wordt overgedragen door de Aedes Aegypti-mug die vooral overdag steekt. In de meeste gevallen vertoont het virus geen symptomen, maar volgende symptomen kunnen zich voordoen: koorts, hoofdpijn, huiduitslag, spier- en gewrichtspijnen, moeheid en rode ogen. Reizigers wordt in het algemeen aangeraden om zich te beschermen tegen muggenbeten door het gebruik van een muggenwerend product met DEET te gebruiken, onder een muggennet te slapen. en door kleren met langen mouwen en lange broekspijpen te dragen.

Het virus is ook verantwoordelijk voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen en vrouwen die in de nabije toekomst zwanger wensen te worden, wordt dan ook gevraagd hun reis uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze contact op te nemen met hun geneesheer en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.

Als voorzorgsmaatregel wordt reizigers die terugkomen van een getroffen zone aangeraden om elk onbeschermd seksueel contact te vermijden gedurende twee maanden na terugkeer. 

Raadpleeg voor meer informatie de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie, de FOD Volksgezondheid of het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

 

Zwemmen

Diepzeeduikers moeten rekening houden met het feit dat de enige hyperbare drukkamer op de Salomonseilanden (in Honiara) momenteel buiten gebruik is. Dit betekent dat duikers die lijden aan decompressieziekte met een medisch transport naar een ander land vervoerd moeten worden voor behandeling.

Het is absoluut noodzakelijk om voor vertrek een verzekering af te sluiten voor medische kosten of repatriëring.