Reizen naar San Marino: Reisadvies

Reist u naar San Marino? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor San Marino

Praktische info over reizen in San Marino
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

De officiële taal is het Italiaans.   

 

Documenten, valuta

San Marino maakt geen deel uit van de Schengenruimte, maar de grenzen met Italië zijn open. Reizigers moeten een geldig paspoort of identiteitskaart hebben.    

 

Betaalmiddelen

Officiële munteenheid: euro.

 

Reisverzekering

U wordt verzocht na te gaan of de verzekering van uw mutualiteit voldoende de risico’s dekt die verbonden zijn aan uw bestemming en aan uw manier van reizen. Houdt u er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met een volledige risicodekking is onontbeerlijk (gerechtsbijstand, medische zorgen en repatriëring).

Voor reizigers per wagen is het aangeraden een reisbijstandsverzekering af te sluiten.

 

Gratis noodnummer

In geval van een noodsituatie kunt u het nr. 113 contacteren.

 

Roaming

San Marino maakt geen deel uit van de EU, roamingkosten van uw Belgische gsm kunnen dan ook hoog oplopen - controleert u voor uw vertrek de voorwaarden van uw abonnement bij uw operator.

 

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassade en de consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.