Reizen naar Saoedi-Arabië: Reisadvies

Reist u naar Saoedi-Arabië? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Algemene veiligheid in Saoedi-Arabië

Informatie over de algemene veiligheid in Saoedi-Arabië.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Gezien de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten is het verstandig om extra waakzaam te zijn tijdens reizen in de regio, met name in Saoedi-Arabië.

Saoedi-Arabië bevindt zich in een onstabiele regio. Conflicten in buurlanden en de nabije regio hebben een invloed op de interne veiligheidssituatie. Dit vertaalt zich niet alleen in de aanwezigheid van smokkelroutes waarlangs wapens, mensen en/of drugs gesmokkeld worden maar ook in de aanwezigheid van radicale extremisten op het grondgebied.

Aan landgenoten wordt gevraagd extra waakzaam te zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen: vermijd routine bij reizen en bezoeken, reis bij uitstappen steeds met meerdere personen, informeer naar de veiligheidssituatie op uw reisbestemming, zorg ervoor dat iemand steeds weet waar u bent en neem steeds uw telefoon mee. Zoals altijd wordt aanbevolen de aanwijzingen van de lokale autoriteiten strikt op te volgen.

Het is aangeraden om zowel voor als tijdens een verblijf in Saoedi-Arabië op de hoogte te blijven van de regionale politieke ontwikkelingen, de plaatselijke actualiteit en de veiligheidstoestand in het land. De spanningen in het Midden-Oosten, kunnen een weerslag hebben op de Saoedische publieke opinie. Sommige gebeurtenissen die als anti-islamitische aanvallen gezien worden (zoals de publicatie van karikaturen van de profeet Mohammed), kunnen leiden tot onverwachte vijandelijke gedragingen. De spanningen tussen Saoedi-Arabië en Iran kunnen, in het bijzonder in de Oostelijke Provincie, tot lokale onlusten leiden.

Het is dus aangewezen om bijzonder oplettend te zijn wat de persoonlijke veiligheid betreft. In geval van een zakenreis doet men er goed aan de Saoedische partner te vragen alle nodige schikkingen te treffen voor de persoonlijke veiligheid van de bezoeker. Het is aanbevolen in een hotel te verblijven van een bekende keten: die zijn meestal goed beveiligd.

Voorzichtigheid is ook geboden op plaatsen waar gewoonlijk veel buitenlanders samenkomen (hotels, restaurants, winkelcentra, compounds en residentiële wijken met westers karakter), die een doelwit kunnen vormen voor eventuele terroristische acties. Reizigers houden zich best verwijderd van ongewone samenscholingen en betogingen.

In de mate van het mogelijke gebruikt u tijdens verplaatsingen het beste alleen de hoofdwegen. Het is aan te raden voor het vertrek op reis in het binnenland om hiervan kennissen ter plaatse en eventueel de ambassade op de hoogte te brengen. Dit kan ook via Travellers Online.

Wat betreft het conflict in het buurland Jemen dient er rekening mee te worden gehouden dat er regelmatig raketten worden afgevuurd vanuit Jemen naar Saoedi-Arabië en dat schermutselingen aan de Jemenitische grens niet uitgesloten kunnen worden. Verplaatsingen in de grensregio met Jemen alsook in de zones rond Najran en Jizan worden dus formeel afgeraden. In het zuidwesten van Saoedi-Arabië is de hoogste waakzaamheid geboden.

Ballistische raketten worden nog steeds afgevuurd door de Houthi-rebellen, voornamelijk op het zuiden van Saoedi-Arabië maar ook richting Jedda en Riyadh. Deze worden in principe onderschept door het Saoedische leger, maar neerkomende brokstukken kunnen een gevaar vormen. In geval van dergelijke raketaanvallen wordt aangeraden om binnen te blijven, ver van vensters plaats te nemen en de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. Sinds de wapenstilstand van april 2022 zijn grensoverschrijdende aanvallen gestopt, maar bij gebrek aan een duurzaam vredesakkoord kunnen ze op elk moment worden hervat.

Niet-noodzakelijke verplaatsingen naar de grensregio met Irak worden afgeraden, wegens de vermoedelijke aanwezigheid van IS-strijders.

 

Terreurdreiging

Regelmatig worden door de Saoedische veiligheidsdiensten terroristische cellen ontdekt en opgedoekt. Dit illustreert dat de terreurdreiging in Saoedi-Arabië permanent is. Hoewel recente aanslagen tegen Saoedische veiligheidsdiensten gericht waren, dient men blijvend rekening te houden met het feit dat Westerse personen en instellingen een potentieel doelwit kunnen zijn van aanslagen.

Daarom blijft de grootste waakzaamheid gerechtvaardigd en dienen de veiligheidsadviezen van de Saoedische autoriteiten zeer strikt opgevolgd te worden. Botsingen tussen veiligheidstroepen en gewapende extremisten doen zich nog sporadisch voor in het land.

 

Criminaliteit

Criminaliteit eigen aan grote steden (inbraken, wagendiefstallen, enz.) bestaat in enkele wijken in het zuiden van Riyad, in Jeddah en in Dammam, maar is relatief beperkt. 

 

Hadj

De Hadj is de jaarlijkse periode waarin miljoenen pelgrims zich in Mekka verzamelen. Pelgrims worden aangeraden om met een erkend en ervaren reisoperator te reizen en tevens een afzonderlijke reisbijstandsverzekering af te sluiten. 
  
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schrijft specifieke voorzorgsmaatregelen voor aan pelgrims. Meer informatie vindt u terug onder het hoofdstuk Gezondheid en Hygiëne. Door de coronapandemie is zowel de jaarlijkse Hadj als de Umrah beperkt.