Reizen naar Saoedi-Arabië: Reisadvies

Reist u naar Saoedi-Arabië? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Saoedi-Arabië

Praktische info over reizen in Saoedi-Arabië.
 1. Nog steeds geldig op
 2. Laatst bijgewerkt op

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

Ingevolge de mogelijkheid om online of bij aankomst een visum te bekomen, zijn de tarieven en voorwaarden gewijzigd: een visum simple of multiple entry zal 440 SAR kosten (hierbij zijn taksen en verzekering inbegrepen) en zal geldig zijn voor maximaal 90 dagen per jaar.

In september 2019 werden in Saoedi-Arabië het e-visum en het visum bij aankomst ingevoerd voor 49 landen, waaronder België. Gelieve deze link te raadplegen voor de procedures.

We raden u ook ten stelligste aan om de website te consulteren die richtlijnen bevat om te waarschuwen voor overtredingen.

Wij vestigen uw aandacht niettemin op volgend onderscheid dat moet gemaakt worden betreffende de e-visa:

 • Wat betreft het religieuze toerisme, deze reizen moeten idealiter georganiseerd worden met reisagentschappen. De visa worden uitgereikt via deze agentschappen.
 • Voor zakenreizen, de regelgeving waarbij visa-aanvragen moeten gebeuren via de Saoedische ambassades blijft van toepassing.
 • Enkel toeristen kunnen genieten van de e-visa en visa on arrival-procedure.

Rijbewijs

Een internationaal rijbewijs is vereist om een voertuig te mogen besturen in Saoedi-Arabië. Zodra inwijkelingen een verblijfskaart (iqama) hebben verkregen, wordt het internationaal rijbewijs niet meer aanvaard en dient men een lokaal rijbewijs aan te vragen.

Betaalmiddelen

Cash (uitsluitend Saoedi Rial) en kredietkaarten. De munteenheid in Saoedi-Arabië is de rial. Gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren. In geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische krediet- of bankkaart, neem onmiddellijk contact op met Card Stop (0032 78 170 170).

Reisverzekering

Hoewel een verzekering is inbegrepen in de prijs van het visum, wordt het toch aangeraden u te informeren bij uw ziekenfonds of bij uw verzekeringsmaatschappij of deze dekking biedt voor Saoedi-Arabië. Desgevallend doet u er eventueel goed aan een bijkomende verzekering af te sluiten aangezien de hospitalisatiekosten erg hoog kunnen oplopen in Saoedi-Arabië.

Gsm en communicatiefaciliteiten

Er is roaming met België. De roamingkosten voor een Belgisch abonnement kunnen erg hoog oplopen in Saoedi-Arabië. Bij aankomst op de luchthaven is het mogelijk een lokale simkaart aan te schaffen op vertoon van uw paspoort.

 Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de ter zake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende (privé) maatschappijen (bank, verzekeringsagent). Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatride Belgo-Saoedi’s dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies ter zake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire noodgevallen.

Verlies van reisdocumenten

Vooral tijdens de Hajj-periode en wanneer u reist als onderdeel van religieus toerisme, zorg dan voor uw reis- en identiteitsdocumenten. Als u meer dan één paspoort als verloren, gestolen of beschadigd hebt opgegeven, kan de Belgische overheid beperkingen opleggen. 

Wanneer u aangifte doet van verlies of diefstal van uw paspoort, zullen we:

 • Uw identiteit bevestigen door een identiteitsbewijs te vragen;
  • Alleen de houder van het paspoort in kwestie (of de ouder of wettelijke voogd in het geval van een kind) kan het verlies of de diefstal van een paspoort melden.
  • Vragen stellen over de omstandigheden van het verlies of de diefstal.
  • Uw paspoort annuleren.
  • Wetshandhavingsdiensten en grensdiensten op de hoogte brengen zodat niemand uw paspoort kan gebruiken om te reizen.

Zodra uw paspoort als verloren of gestolen is opgegeven, is het niet langer geldig, zelfs als het later wordt terugbezorgd of teruggevonden. U kan er niet mee reizen. Dit is om te voorkomen dat het voor frauduleuze doeleinden wordt gebruikt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die u ondervindt bij het overschrijden van de grens als u een paspoort probeert te gebruiken dat als verloren of gestolen is opgegeven.

Als u uw verloren paspoort onmiddellijk wilt vernieuwen, moet u een verklaring van verlies van uw paspoort afleggen bij de politie in het gebied waar het verlies heeft plaatsgevonden. De aangifte van verlies van het paspoort moet vergezeld gaan van een aanvraag voor een voorlopig paspoort.

Links

Andere nuttige tips of informatie over consulaire bijstand, reizen met huisdieren of met de eigen wagen, verzekeringen, gezondheidsraad, douaneformaliteiten, reisbureaus e.d. kan u terugvinden in de rubriek Reis Wijs.