Reizen naar Senegal: Reisadvies

Reist u naar Senegal? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Senegal

Informatie over de lokale wetgeving in Senegal.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

 

Drugs

Het gebruik en bezit van drugs zijn verboden en kunnen leiden tot zware gevangenisstraffen.

Seksualiteit

Homoseksualiteit is verboden in Senegal. De strafbaarheid gaat van één tot vijf jaar gevangenis. Er heerst homofobie in Senegal.

Fotografie

Het fotograferen van militaire sites, gebouwen en installaties is verboden. Reizigers worden aangeraden zich te informeren alvorens foto’s te nemen. Voor het fotograferen van de lokale bevolking kan men best eerst toelating aan de mensen vragen.

Zeden en gewoonten

Reizigers worden gevraagd de plaatselijke gebruiken en tradities te respecteren. Gevoelige gespreksonderwerpen met een politiek of religieus karakter kan men beter vermijden.

Vrouwelijke genitale verminking

Deze reisbestemming kent een belangrijke (>25% ) prevalentie op vlak van vrouwelijke genitale verminking (VGV) (in de regio’s in het Oosten en in het Zuiden van het land gaat het over meer dan 50%). VGV is een praktijk die (zware) fysieke en psychologische complicaties veroorzaakt bij meisjes en vrouwen.

Bovendien is VGV verboden in België en kan elke persoon die een genitale verminking op een minderjarige uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert – ook wanneer de verminking buiten de landsgrenzen uitgevoerd werd – vervolgd worden wanneer hij/zij zich op het Belgisch grondgebied bevindt.

Varia

Ook wensen we uw aandacht te vestigen op het feit dat Senegal een aanzienlijke productie en verkoop van namaakgoederen (merkkledij, handtassen, e.d.) kent. In de meeste EU-landen is ook het kopen van deze producten strafbaar. Reizigers die thuiskomen na een verblijf buiten de Europese Unie kunnen gecontroleerd worden. Wanneer namaakproducten worden aangetroffen, wordt er beslag op gelegd en krijgt de reiziger een fikse boete gaande van 50 tot 20.000 euro.