Reizen naar Singapore: Reisadvies

Reist u naar Singapore? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Gezondheid en hygiëne in Singapore

Informatie over gezondheid en hygiëne in Singapore
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Eind 2019 vond in de regio Wuhan in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19) plaats. Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was regelmatig je handen
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
  • Blijf thuis als je ziek bent
  • Vermijd nauwe contacten met personen die symptomen vertonen (hoesten of niezen) en contacten als omhelzingen of handdrukken
  • vermijd ogen, neus en mond aan te raken met ongewassen handen
  • Blijf thuis te blijven als u symptomen (koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, intense moeheid) vertoont en raadpleeg onmiddellijk een dokter (steeds eerst per telefoon).

Alle reizigers moeten zich bewust zijn van de risico's voor hun gezondheid tijdens het reizen. Het is belangrijk om uw bestemming te controleren voordat u vertrekt, zodat u zich bewust bent van de risico's en u zich daarop kunt voorbereiden.

In Singapore zijn er strenge regels over welke medicijnen het land mogen binnengebracht worden. Voor een aantal medicijnen volstaat het een doktersbriefje mee te brengen; voor andere dient u ten minste 10 dagen op voorhand een aanvraag in te dienen via de website van de Health Sciences Authority. Op de website vindt u welke gegevens en documenten u dient toe te voegen. We raden u aan de richtlijnen grondig te lezen en na te gaan welke de actieve bestanddelen zijn in uw medicijnen.

 

Kosten/infrastructuur medische verzorging

De medische infrastructuur en medische verzorging zijn over het algemeen uitstekend. Singapore wordt als centraal evacuatiecentrum beschouwd voor zwaar gekwetsten en ernstige medische gevallen uit de regio.

Vergeet echter niet een degelijke reisapotheek mee te nemen en houd er rekening mee dat sommige medicijnen onder een andere merknaam worden verkocht!

 

Veiligheid water en voedsel

De kwaliteit van het water en het voedsel is goed. Het kraantjeswater is drinkbaar.

 

Inentingen en vaccins

Zie deze pagina.

 

Bijzondere gezondheidsrisico's

Voor meer info stellen we voor dat u ook de website van de Instituut van Tropische Geneeskunde raadpleegt.

Denguekoorts

Dengue is endemisch in Singapore.Reizigers dienen zich bewust te zijn van het risico. Het vermijden van muggenbeten, vooral tijdens de dag en het vallen van de avond, is aangeraden.

Denguekoorts is een virale infectie die verspreid wordt door muggen, die vooral overdag en aan het begin van de avond steken. Symptomen zijn acute hoge koorts, spierpijn, gewrichtspijn en mogelijks huiduitslag. Er bestaat geen vaccin voor. Omdat dengue gevaarlijk kan zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk, is het belangrijk om bij de constatering van deze symptomen onmiddellijk een arts te raadplegen en zich steeds tegen muggen te beschermen (een muggenwerend product met DEET gebruiken, onder een muskietnet slapen, lange kledij dragen). Dengue komt voor zowel in de steden als op het platteland. Meer informatie over dengue in Singapore is (enkel in het Engels) beschikbaar op de website NEA | Dengue Cases.

Hand-, voet- en mondziekte bij kinderen

In Singapore worden regelmatig kinderen onder de 10 jaar besmet met deze virale infectie. Allerlei maatregelen (tot de tijdelijke sluiting van kleuterscholen toe) worden genomen om de verspreiding er van te voorkomen. Hand-, voet- en mondziekte is een verzamelnaam voor verschillende virussen. Bij een vierde van de gevallen in Singapore, zou het gaan om het Enterovirus 71. Daar waar het virus eerder onschuldig is voor volwassenen, kan de ziekte bij kleine kinderen zware complicaties als hersen- of longontsteking veroorzaken. De ziektekiem wordt vooral overgedragen door besmet voedsel of infecties. Om besmetting te voorkomen, is een grondige hygiëne, bijvoorbeeld het wassen van de handen, aangeraden. Er bestaan geen vaccins of medicijnen tegen het virus.

Zika

Het zikavirus wordt overgedragen door de Aedes Aegypti-mug die vooral overdag steekt. In de meeste gevallen vertoont het virus geen symptomen, maar volgende symptomen kunnen zich voordoen: koorts, hoofdpijn, huiduitslag, spier- en gewrichtspijnen, moeheid en rode ogen. Reizigers wordt in het algemeen aangeraden om zich te beschermen tegen muggenbeten door het gebruik van een muggenwrend product met  DEET te gebruiken, onder een muggennet te slapen. en door kleren met langen mouwen en lange broekspijpen te dragen.

Het virus is ook verantwoordelijk voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen en vrouwen die in de nabije toekomst zwanger wensen te worden, wordt dan ook gevraagd hun reis uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze contact op te nemen met hun geneesheer en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.

Als voorzorgsmaatregel wordt reizigers die terugkomen van een getroffen zone aangeraden om elk onbeschermd seksueel contact te vermijden gedurende twee maanden na terugkeer. 

Raadpleeg voor meer informatie de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie, de FOD Volksgezondheid of het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Vogelgriep

Met betrekking tot vogelgriep leggen de Wereldgezondheidsorganisatie noch de FOD Volksgezondheid (nog) geen enkele reisbeperking op naar eender welke bestemming, maar ze bevelen wel nog steeds een aantal voorzorgsmaatregelen aan om zo de contactrisico's met het virus van de vogelgriep te verkleinen: mijden van pluimvee, eten van goed gebakken of gekookt vlees van gevogelte of gevogelteproducten, regelmatig wassen van handen.
Uitvoerige informatie vindt u terug in de rubriek "Alles weten over influenza" op de websites van de FOD Volksgezondheid, van de Wereldgezondheidsorganisatie, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen, FAVV, of de Wereldorganisatie van Diergezondheid, O.I.E.