Reizen naar Singapore: Reisadvies

Reist u naar Singapore? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Klimaat en rampen in Singapore

Informatie over klimaat en rampen in Singapore
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Klimaat en meteorologische fenomenen

Singapore kent heel het jaar door een warm en heel vochtig klimaat (gemiddeld 24 tot 33 graden Celsius en 80% vochtigheid). De onweren zijn soms zeer hevig met donder en felle bliksems. Huizen en appartementsgebouwen zijn tegen blikseminslag beschermd maar open velden (bijvoorbeeld golfterreinen) niet.

In de droge maanden (voornamelijk in september en oktober) wordt Singapore soms dagenlang bedekt met een bruine mist (“haze”) die ontstaat door bos- of landbouwbranden in Indonesië (Kalimantan en Sumatra) en Maleisië (Sarawak). Dit kan irritaties aan de ogen en de luchtwegen veroorzaken en mensen met ademhalingsproblemen worden verzocht binnenshuis te blijven.


Het probleem kan komen en gaan, afhankelijk van de windrichting. Reizigers dienen de aanbevelingen van het National Environment Agency (www.nea.gov.sg) goed op te volgen.

Frequente natuurrampen

Tot op heden deden zich geen grote natuurrampen voor in Singapore, maar mocht er zich tijdens het verblijf van een reiziger in Singapore een ramp of een onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reiziger verwacht dat hij/zij zo spoedig mogelijk zijn/haar familie of naaste vrienden in België van de toestand zou inlichten en hen geruststelt. Als de communicatie in Singapore onmogelijk zou zijn, dan kan de reiziger zich wenden tot de ambassade van België.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.