Reizen naar Singapore: Reisadvies

Reist u naar Singapore? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Singapore

Informatie over de lokale wetgeving in Singapore
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker bent u, net als de inwoners, onderworpen aan de wetten van het gastland. Het is aangewezen wetten en voorschriften, die strikt worden toegepast in Singapore, zorgvuldig in acht te nemen. Zo is het verboden te eten of te drinken op het openbaar vervoer; afval op de grond te gooien en op openbare plaatsen te roken. Ook is het strafbaar speelgoed of andere voorwerpen in de vorm van een wapen bij zich te hebben. Het niet naleven van deze regels kan met zware boetes bestraft worden (al dan niet in combinatie met een gevangenisstraf). Men past ook lijfstraffen (stokslagen) toe voor bijvoorbeeld vandalisme, bezit en gebruik van drugs, verstoren van de orde, schending van de eerbaarheid. De doodstraf is nog steeds van toepassing in Singapore voor moord en misdrijven met betrekking tot drugs.

Verboden en gecontroleerde goederen

Sommige goederen mogen niet geïmporteerd worden, ook in transit. Het importeren van kauwgom is bijvoorbeeld verboden zoals elektronisch sigaretten (smokeless cigarette) en alle producten die cannabisextracten bevatten (CBD bijvoorbeeld). U kan de lijst van verboden of gecontroleerde goederen en bijhorende informatie terugvinden op de website van Singapore Customs.

Drugs

De autoriteiten voeren een nultolerantiebeleid ten aanzien van alle drugs, en dit geldt zowel voor Singaporezen als buitenlandse bezoekers. Het bezit of gebruik van drugs, hoe gering ook de hoeveelheid, wordt in Singapore zeer streng bestraft, met lange gevangenisstraffen of zelfs de doodstraf. Maak uw bagage steeds zelf en houd ze nauwlettend in het oog tijdens uw reis. 

Als u bepaalde medicijnen neemt, doet u er goed aan het voorschrift en een toelichtend briefje van de huisarts bij zich te hebben. Voor andere medicijnen, met bepaalde actieve bestanddelen, moet u ten minste 2 weken voor uw aankomst een aanvraag indienen via de website van de Health Sciences Authority. Deze website bevat alle relevante informatie.

Bij aankomst in Singapore kunnen controles worden uitgevoerd bij twijfel over drugsgebruik in het buitenland. Bij een positieve test, en zelfs indien drugs werden gebruikt in een land waar dit legaal is, kunnen betrokken personen volgens de Singaporese wetgeving worden vervolgd en gestraft.

Buitenlandse deelname aan publieke evenementen/betogingen

De wet op de openbare orde werd in april 2017 gewijzigd met o.a. en versterking van de bevoegdheden van de politie over het houden van publieke evenementen in Singapore. Zo kan de politie bv. het afgeven van de nodige vergunning weigeren op grond van buitenlandse deelname. Het is dus niet aanbevolen om deel te nemen aan een openbare bijeenkomst of betoging. Individuele “politieke” demonstraties worden ook bestraft. Het dragen van een T-shirt met politieke slogans kan leiden tot vervolging als schade op de openbare orde.

Seksualiteit

De prostitutie in Singapore is sterk gecontroleerd en gelimiteerd tot bepaalde wijken van de stad. Het misdrijf van aanranding van eerbaarheid is zeer ruim gedefinieerd. Gedrag met lichamelijk contact, zelfs per ongeluk, of expliciete woorden tegen een vrouw kan aanleiding geven tot vervolging. In het openbaar is uiterste terughoudendheid vereist. De politie kan op basis van een eenvoudige aangifte overgaan tot arrestatie wegens "schending van de eerbaarheid". Berichten bereiken onze diensten dat mannelijke buitenlanders in Singapore het slachtoffer zijn geworden van afpersing. Meer specifiek worden buitenlanders geviseerd door vrouwelijke criminelen met als doel de zogenaamde dader in kwestie aanzienlijke sommen geld afhandig te maken. Dit gebeurt onder de bedreiging van een klacht bij de lokale overheden, met valse verklaringen ten aanzien van de “schending van de eerbaarheid”. Deze praktijk werd waargenomen in bars, hotels en discotheken. Juridische vervolgingen zijn lang en duur, en paspoorten worden in beslag genomen voor de duur van de vervolgingen.

Alcohol

Het consumeren van alcohol is toegestaan. Sinds april 2015 is het verboden alcohol te consumeren tussen 22u30 en 7u op openbare plaatsen. Op sommige plaatsen is dit zelfs het hele weekend niet toegestaan.

Dronkenschap alsook verstoren van de openbare orde wordt zwaar berecht in Singapore door zware boetes, gevangenisstraf, lijfstraf of een combinatie van deze. 

Fotografie

In principe overal toegelaten behalve voor militaire installaties, bepaalde gebouwen rond de luchthaven, bepaalde gebouwen in de industriële, waterreservoirs en wetenschapsparken. Hiervoor moet een voorafgaande toelating bekomen worden.

Zeden en gewoonten

Het Engels is een van de officiële talen en de belangrijkste voertaal van het land. De Singaporese samenleving is multicultureel (bevolking van Chinese, Maleisische, Indische en Europese afkomst) en multireligieus (alle godsdiensten zijn aanwezig en worden vrij beleden). De autoriteiten zijn erg streng als het gaat om racistische handelingen of het aanvallen van een religie.