Reizen naar Suriname: Reisadvies

Reist u naar Suriname? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Suriname

Praktische info over reizen in Suriname
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website.

 

Rijbewijs

Voor een Belgische toerist die wil autorijden in Suriname, volstaat een geldig internationaal rijbewijs. Dit rijbewijs kan u in uw gemeente aanvragen.

 

Betaalmiddelen

In de meeste hotels, etablissementen en winkels worden Europese bankkaarten (zowel krediet- als debetkaarten) courant aanvaard als betaalmiddel. MasterCard en Maestro worden veel couranter aanvaard dan Visa. In de hoofdstad laten de vele geldautomaten u toe om met uw Europese bankkaarten baar geld af te halen. In het binnenland is men aangewezen op de geldautomaten in de belangrijkste steden. Het overbrengen van baar geld via Western Union is ook mogelijk.

Ingeval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische bankkaart, neem onmiddellijk contact op met CardStop (0032 78 170 170).

De munteenheid in Suriname is de Surinaamse dollar (SRD). Het is niet steeds mogelijk om SRD aan te kopen of te verkopen in België. De vele wisselkantoren in Paramaribo laten u echter toe de nodige deviezen te wisselen.

 

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

 

Gsm en communicatiefaciliteiten

De telefoonverbindingen zijn over het algemeen goed van kwaliteit. Alle Surinaamse mobiele netwerken werken op GSM900 en DCS1800; de Belgische gsm’s met dual-band en triple-band functioneren dan ook doorgaans perfect in Suriname. De belangrijkste operatoren van mobiele telefonie zijn TeleG (van TeleSur), Uniqa en Digicel.

Internet is doorgaans van goede kwaliteit en goed beschikbaar. Mobiel internet werkt vooral in de hoofdstad goed, met snelheden tussen de 5 en 30 kilobit/sec.

De plaatselijke voltages zijn 115 Volt en  230 Volt, ter onderscheid worden verschillende types stopcontacten en stekkers gebruikt. Hou daarmee rekening bij het gebruik van uw elektrische apparaten.

 

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatride Belgo-Suriname dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire noodgevallen.

De bevoegde Belgische ambassade voor Suriname is de ambassade van België in Kingston (Jamaica).
In Suriname zelf is er enkel een Belgisch ereconsulaat gevestigd, namelijk in Paramaribo. Communicatie verloopt bij voorkeur per e-mail (belgconsparamaribo@gmail.com) of per telefoon (+59 7 472 545). Het adres van het ereconsulaat is: Domineestraat 32, Paramaribo, Suriname.

In laatste instantie kunnen Belgische onderdanen consulaire bijstand vragen bij een vertegenwoordiging van een andere lidstaat van de Europese Unie, met name de Nederlandse ambassade (Van Roseveltkade 5, Paramaribo, Tel: +597 477 211. E-mail: prm@minbuza.nl) of de Franse ambassade (Henck Arronstraat (ex Gravenstraat) 5-7, Paramaribo, Tel: +597 475 222 en 476 455. E-mail: cad.paramaribo-amba@diplomatie.gouv.fr).

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.