Reizen naar Syrië: Reisadvies

Reist u naar Syrië? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Algemene veiligheid in Syrië

Informatie over de algemene veiligheid in Syrië
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Wegens de escalatie van het geweld en het aanslepende conflict worden alle reizen naar Syrië ten stelligste afgeraden. Er zijn geen veilige gebieden meer in Syrië. De nog aanwezige Belgen in Syrië worden met aandrang verzocht om het land te verlaten.

De reizigers die zich toch naar Syrië zouden begeven of zich reeds in Syrië bevinden, worden met aandrang verzocht hun aanwezigheid in Syrië te melden bij de ambassade van België in Beiroet (met opgave van persoonsgegevens, reisroute, aankomst- en vertrekdata, contactpersoon in België, eventueel gsm-nummer en verzekeringspolis met telefoonnummer voor noodgevallen).

Elke vorm van groepsvorming of manifestatie dient uit veiligheidsoverwegingen vermeden te worden. Het is uitdrukkelijk afgeraden incidenten of manifestaties te filmen of te fotograferen.

Mobiele telefoonnetwerken worden tijdens incidenten of operaties van de veiligheidsdiensten regelmatig uitgeschakeld. In bepaalde steden of regio’s kunnen alle communicatiemiddelen soms voor meerdere dagen, weken of maanden uitgeschakeld worden. Men houdt zich ook best afzijdig van elke politiek getinte discussie. Het is bovendien afgeraden om zich in moskeeën of in de buurt daarvan te begeven voor en na het vrijdaggebed. Betogingen of opstootjes zijn evenwel niet beperkt tot de weekends en kunnen zich op elk moment voordoen.

Het filmen of fotograferen van militaire installaties, overheidsgebouwen, ambassades of strategische infrastructuur (luchthavens, stations, bruggen,…) is strikt verboden, ook indien het verbod niet expliciet vermeld wordt. Ontvoeringen om politieke redenen of om geldgewin zijn frequent, met tragische gevolgen voor het slachtoffer.
 
Het wordt aangeraden voor alle reizigers om altijd hun identiteitsbewijzen (paspoort) bij te hebben.

Het Strafwetboek omschrijft onder Titel I ter een reeks terroristische misdrijven die - zelfs in het buitenland gepleegd - in België kunnen worden vervolgd. Recent werden aan deze titel enkele artikelen toegevoegd waardoor nu ook het aanzetten tot het plegen van terroristische misdrijven, het werven van personeel alsook het opleiden of onderrichten van personen met het oog op het plegen van dergelijke misdrijven, strafbaar wordt gesteld.