Reizen naar Syrië: Reisadvies

Reist u naar Syrië? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Praktische info voor Syrië

Praktische info over reizen in Syrië
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Documenten, valuta, communicatie

Alle noodzakelijke reisdocumenten worden vermeld onder de gelijknamige rubriek op deze website. Voor Belgische reizigers is een visum verplicht. Het visum moet in principe aangevraagd worden bij de Syrische ambassade in het land waar men woont. De entry card die u aan de grens ontvangt, moet opnieuw voorgelegd worden wanneer u Syrië verlaat. Individuele reizigers die zich zonder visum aan de grens aanmelden, worden in regel teruggestuurd. Wie in zijn paspoort een Israëlisch visum heeft of een stempel waaruit een bezoek aan Israël of de Palestijnse bezette gebieden blijkt (bijvoorbeeld een uitreisstempel die aan de Jordaans-Israëlische grens in het paspoort werd aangebracht) mag het land niet in.

 

Betaalmiddelen

De munteenheid in Syrië is de Syrische pond. Gelieve voor de wisselkoersen uw bank of wisselagent te consulteren. Syrische ponden zijn in België niet verkrijgbaar. Euro's worden echter in de luchthaven en in alle banken en wisselkantoren probleemloos gewisseld. Geld op straat wisselen is verboden. Kredietkaarten als Visa en MasterCard en Maestrokaarten zijn niet meer bruikbaar in Syrië. Er is geen beperking noch controle op het binnenbrengen en uitvoeren van deviezen.

 

Reisverzekering

Gezien het conflict in Syrië, is het onwaarschijnlijk dat uw bijstandsverzekering of ziekenfonds überhaupt dekking biedt in het land.

 

Gsm / Communicatiefaciliteiten

Wegens het conflict in het land zijn er geen betrouwbare communicatiemiddelen. Gsm-netwerken worden regelmatig afgesloten waardoor contact met de buitenwereld erg bemoeilijkt wordt.

 

Consulaire bijstand

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de ter zake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende (privé)maatschappijen (bank, verzekeringsagent, reisorganisatie) en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.

Bipatride Belgo-Syrisch dienen er zich bewust van te zijn dat de Belgische autoriteiten niet in staat zijn om consulaire bijstand te verlenen aan hen wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden. 

Humanitaire hulp, conform de internationale conventies terzake, zal in de mate van het mogelijke geboden worden in humanitaire noodgevallen.

België heeft geen ambassade of consulaat in Syrië. Belgen ter plaatse kunnen consulaire bijstand vragen aan een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van een andere lidstaat van de Europese Unie. Men moet er echter rekening mee houden dat ook de bijstand die EU-partners in Syrië kunnen verlenen in de huidige omstandigheden beperkt is.

De reizigers worden ten stelligste aanbevolen hun aanwezigheid in Syrië te melden bij de ambassade van België in Beiroet (met opgave van persoonsgegevens, reisroute, aankomst- en vertrekdata, contactpersoon in België, verzekeringspolis met telefoonnummer voor noodgevallen).