Reizen naar Tanzania: Reisadvies

Reist u naar Tanzania? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Algemene veiligheid in Tanzania

Informatie over de algemene veiligheid in Tanzania.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Algemene veiligheid

Er doen zich over het algemeen weinig veiligheidsproblemen voor in Tanzania, al dient men waakzaam te zijn voor een aantal specifieke risico’s, zoals hieronder beschreven.

In Tanzania bestaat er een verhoogde dreiging voor terroristische aanslagen. Dit geldt voor heel Tanzania, en vooral voor Dar es Salaam. Er wordt daarom aanbevolen om waakzaam te zijn, vooral op plaatsen die door buitenlanders worden bezocht, zoals hotels, restaurants, nachtclubs, winkelcentra,  gebedshuizen en grote evenementen.

Reis alleen als het noodzakelijk is naar het grensgebied met Mozambique in de zuidelijke provincie Mtwara. In het noordoosten van Mozambique, dichtbij de grens met Tanzania, voeren extremistische groepen aanvallen uit op burgers. Hierbij zijn reeds dodelijke slachtoffers gevallen. Deze aanvallen vinden ook over de grens plaats in Tanzania.

Wees extra voorzichtig in de westelijke regio Kigoma, meer bepaald het gebied dat vluchtelingenkampen herbergt en grenst aan Burundi. Er zijn gewapende overvallen geweest in dit gebied, waaronder carjackings. Rijd alleen bij daglicht.

In het verleden vonden enkele gewelddadige rellen plaats in Stonetown in Zanzibar. Alhoewel het om een uiting van lokale politieke en religieuze conflicten ging en toeristen niet direct geviseerd werden, raden we de reizigers aan extra voorzichtig te zijn en manifestaties te vermijden. Het is niet uitgesloten dat de spanningen terug oplaaien, met kans op nieuwe onlusten, betogingen en hiermee gepaard gaand geweld. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de veiligheidssituatie ter plaatse. U kunt het plaatselijke nieuws volgen via de lokale media of u informeren bij uw hotel of reisorganisatie.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij u aan uw reis te registreren via Travellers Online


Criminaliteit

Net zoals in andere grootsteden is er in Dar es Salaam sprake van criminaliteit, met inbegrip van de eerder residentiële wijken (onder meer Msasani Peninsula). In die buurten komen ook inbraken met mogelijke geweldpleging voor.

Zowel residenten als toeristen kunnen het slachtoffer worden van brutale geweldpleging op straat, waarbij vanuit rijdende wagens of moto’s getracht wordt handtassen of rugzakken afhandig te maken. Voetgangers worden daarom aangeraden om waar mogelijk te vermijden een tas, of opzichtige juwelen of elektronisch materiaal bij zich te hebben. Als u toch een tas draagt, dan best op een wijze die u toelaat snel los te laten in geval van een overval, om kwetsuren te vermijden. Wandel zo ver mogelijk van de straat, tegen het verkeer in, met de tas weg van de straatkant. Als het geval zich voordoet, bied dan geen weerstand, want uw aanvallers zullen zeker niet aarzelen om geweld te gebruiken.

Rugzaktoeristen en andere reizigers dienen waakzaam te zijn voor dieven (pickpockets) en oplichters in grote busstations (zoals Ubungo), aan de aanlegplaatsen voor veerboten en andere plaatsen waar veel mensen samenkomen.

In de lokale markten, stranden, donkere straten, verlaten of druk bevolkte delen van de steden dient men de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Deze plaatsen dient men liefst niet alleen te betreden en hoe dan ook zonder het uiterlijk vertoon van tekenen van rijkdom. Deze plekken moeten ook worden vermeden na het invallen van de duisternis.

Vele jongeren gebruiken de bajaj (klein driewielig voertuig van Indische oorsprong) om zich te verplaatsen in Dar-Es-Salaam. In de ogen van toeristen is dit een goedkoop, snel (rekening houdende met de files) en exotisch transportmiddel. Het gebruik van de bajaj bij valavond, en bijgevolg ook gedurende de nacht, wordt aan de reizigers ten zeerste afgeraden, en in het bijzonder aan vrouwen die zich alleen verplaatsen, wegens de grote kwetsbaarheid van het voertuig (licht en open, biedt geen enkele bescherming aan de passagiers).

Wees behoedzaam als u een taxi neemt, en vermijd taxi’s zonder officiële licentie of waar al passagiers inzitten. Het aanroepen van een taxi op straat gedurende de nacht is eveneens afgeraden. Het is veiliger een taxi te gebruiken, gereserveerd via het hotel of aangeraden via een betrouwbare kennis.

Niet alleen in Dar Es Salaam maar ook in andere stedelijke gebieden (met name Arusha en Zanzibar) worden veiligheidsdelicten gemeld, alsook in de vakantieverblijven op Zanzibar. Waakzaamheid is dus aanbevolen.

Het grensgebied met Burundi heeft een slechte veiligheidsreputatie, met meldingen van gewapende overvallen.

 
Belangrijk

Een goede reisverzekering met inbegrip van medische evacuatie is voor een reis naar Tanzania meer dan ooit aangewezen, gelet ook op de ontoereikende medische infrastructuur in het land (zie ook rubriek ‘Gezondheid en hygiëne’).