Reizen naar Tsjaad: Reisadvies

Reist u naar Tsjaad? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Algemene veiligheid in Tsjaad

Informatie over de algemene veiligheid in Tsjaad.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

De toestand in de grenszones van het hele land blijft gespannen. Daarom worden al de verplaatsingen ten stelligste afgeraden in deze gebieden. De binnenlandse toestand blijft volatiel in het hele land. De risico's voor terroristische aanslagen en banditisme blijven reëel. Bijgevolg is voor alle reizen naar Tsjaad, de hoofdstad inbegrepen, de grootste voorzichtigheid geboden. Eventuele verplaatsingen in het binnenland zijn bovendien alleen mogelijk, mits de nodige toelatingen vanwege de bevoegde autoriteiten. Het is eveneens onontbeerlijk om te worden vergezeld door een gewapende escorte, die beschikt over een missieorder.

Concreet worden alle reizen naar volgende gebieden ten stelligste afgeraden:

  • Alle regio’s binnen een straal van 30 km met alle grenzen van Tsjaad, met uitzondering van Ndjamena
  • Het Tsjaadmeer en zijn omgeving
  • De regio’s Sila, Wadi Fira, Ennedi en Tibesti
  • De regio Ouaddaï, met uitzondering van de stad Abéché
  • De regio Borkou behalve de stad Faya Largeau

Alvorens een reis in Tsjaad te ondernemen dient met professioneel veiligheidsadvies in te winnen. Men dient erop toe te zien dat de correcte Tsjaadse autoriteiten op de hoogte zijn van uw reis en dat u over alle goedkeuringen en nodige documenten beschikt.

Een uitgebreide reisverzekering, is onontbeerlijk.

Er blijft sprake van een verhoogd risico, mede gezien de deelname van het Tsjaadse leger aan de operaties tegen Boko Haram rond het gehele Tsjaadmeerbekken. Verscheidene terroristische aanvallen vonden reeds plaats in Ndjamena.

Sinds 2019 kent Tsjaad een heropleving van aanvallen. Dodelijke aanvallen vonden plaats in maart, april en augustus 2019 in het westen van het land. De hoofdstad is sinds 2015 niet meer geraakt.

Er bevinden zich heel wat vluchtelingen en “Internally displaced persons” in het oosten en het zuiden van Tsjaad, komende vanuit de conflictgebieden in Soedan en de Centraal Afrikaanse Republiek.

In het noorden van Tsjaad zijn er mijnenvelden in bepaalde gebieden. Ook buiten de gekende mijnenvelden kunnen er zich explosieven bevinden.

 
Criminaliteit

Er is gevaar voor inbraak en diefstal (auto’s). Er zijn gevallen bekend van gewapende overvallen, waarbij expats het doelwit zijn. Er is banditisme op de grote wegen (highway bandits) en carjacking. Het wordt aangeraden geen waardevolle voorwerpen bij zich te hebben of juwelen te dragen. Het is beter uit volkse buurten weg te blijven.

In het oosten van Tsjaad werden in het verleden al werknemers van ngo's gekidnapt met het oog op het eisen van losgeld.