Reizen naar Turkije: Reisadvies

Reist u naar Turkije? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in Turkije

Informatie over de lokale wetgeving in Turkije.
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland.

Het is ten strengste verboden antiquiteiten, mineralen of voorwerpen ter plaatsen gevonden (stenen bijvoorbeeld), zelfs al vertonen deze geen enkele cultuur-historische waarde, te exporteren. Zware sancties zijn hieraan verbonden (zware boetes en gevangenisstraffen van 10 tot 20 jaar).

Een voorwerp, hoe klein ook, meenemen uit een archeologische vindplaats geldt in het Turkse strafwetboek als een misdrijf en wordt gelijkgesteld met de illegale uitvoer van antiek.

Wanneer u van plan bent om antieke voorwerpen die u gekocht heeft te exporteren dan is het van het allerhoogste belang om u hieromtrent te informeren bij de Turkse autoriteiten voor uw vertrek. Als zij van oordeel zijn dat het object geëxporteerd mag worden dan heeft u hiervoor een aankoopbewijs en een officieel exportcertificaat nodig (afgeleverd door de Turkse douane).

Dit verbod geldt tevens voor de export van beschermde dieren- en plantensoorten. Zie Turkey's Official Tourism Portal - Customs Regulations

Het beledigen van de Turkse natie, de nationale vlag, de naam of de afbeelding van Mustafa Kemal Atatürk, de stichter van de Turkse Republiek, wordt eveneens beschouwd als een misdrijf.

 

Elektronische sigaret

De import en het gebruik van de elektronische sigaret is officieel verboden in Turkije. Het lijkt erop dat dit verbod niet strikt wordt gehandhaafd, maar we moedigen gebruikers van e-sigaretten aan voorzichtig te zijn en discretie te betrachten.

 
Drugs

Op het bezit van, de handel in of het gebruik van drugs, hoe gering ook de hoeveelheid, staan zeer strenge straffen, waaronder een gevangenisstraf van minimaal 10 jaar voor drugssmokkel. Aan reizigers wordt aangeraden zelf hun bagage te maken, deze tijdens de reis nauwlettend in het oog te houden, en nooit bagage of pakketjes van anderen aan te nemen. Het gebruik en bezit van methadon is volledig verboden in Turkije.

Reizigers naar Turkije dienen ook in het bezit te zijn van een doktersattest dat het gebruik van voorgeschreven medicijnen rechtvaardigt en waarin tevens de voorgeschreven dosis vermeld wordt.

 
Seksualiteit

Er is geen wettelijke beperking naargelang het gedrag of de seksuele oriëntatie van personen in Turkije, op voorwaarde dat de uiting van dit gedrag discreet blijft ten aanzien van de lokale bevolking, vooral buiten de toeristische trekpleisters.

 
Fotografie

Militaire sites fotograferen is verboden.

Indien men overheidsgebouwen wenst te fotograferen, is het aangewezen voorafgaand toestemming te vragen aan de Turkse autoriteiten.

 
Zeden en gewoonten

Het is aangeraden de lokale tradities en gebruiken te respecteren.