Reizen naar de Verenigde Arabische Emiraten: Reisadvies

Reist u naar de Verenigde Arabische Emiraten? Ontdek onze reisadviezen voor deze bestemming. Het reisadvies is slechts bedoeld als leidraad en is niet bindend.

Lokale wetgeving in de Verenigde Arabische Emiraten

Informatie over de lokale wetgeving in de Verenigde Arabische Emiraten
  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland. Het niet respecteren van de lokale wetten - zelfs onbewust - kan tot een gevangenisstraf leiden, tot voorarrest of een tijdelijk reisverbod dat enkel door de rechter kan opgeheven worden. Gerechtelijke veroordelingen of juridische moeilijkheden, zelfs in het verleden, kunnen bij een nieuw verblijf tot problemen leiden.
De Ambassade geeft bijstand waar mogelijk maar kan in elk geval geen voorarrest, reisverbod, veroordeling of gevangenisstraf laten opheffen.

Drugs

NULTOLERANTIE: De invoer, het bezit en het gebruik van drugs (dus ook 'soft' drugs) zijn absoluut verboden en hebben ernstige straffen als gevolg. Zelfs sporen in het bloed van eerder gebruik worden als bezit beschouwd en leiden tot een celstraf. Ook reizigers in transit in de VAE worden gecontroleerd. Indien de reiziger zich aanbiedt met substanties die voor de lokale autoriteiten onbekend of onduidelijk qua samenstelling blijken, wordt het paspoort van de reiziger ingehouden totdat er duidelijkheid is over het bewuste product. Controleer in het bijzonder of de navullingen van e-sigaretten geen verboden stoffen bevatten (bijvoorbeeld CBD-olie).   

Zoals onder de rubriek ‘gezondheid’ aangeduid is het noodzakelijk zich ervan te vergewissen dat geneesmiddelen die men wenst mee te nemen al dan niet in de VAE verboden zijn en/of men hiertoe een toestemming voor import voor persoonlijk gebruik nodig heeft. Meer informatie vindt u op de website HIER. Bij twijfel dient men de Ambassade van de VAE in Brussel te contacteren.

Alcohol

De beperkingen op het alcoholgebruik moeten gerespecteerd worden, ongeacht de nationaliteit en/of religie.

Alcohol kan gekocht worden in hiervoor bevoegde winkels, restaurants, bars en hotels. Voor aankoop van alcohol in bevoegde winkels is in het Emiraat Dubai een drankvergunning verplicht.

Het consumeren of onder invloed zijn van alcohol in de publieke ruimte is verboden en kan leiden tot strenge straffen.

Het consumeren van alcohol in het Emiraat Sharjah is verboden.  

Een beleid van nultolerantie is van kracht voor rijden onder invloed (zie "transport"). Er is geen wettelijke drempel voor toegelaten alcoholgehalte in het bloed.

Seksualiteit

Wanneer ouder dan 18 jaar zijn consensuele seksuele relaties tussen man en vrouw buiten het huwelijk in het algemeen toegestaan. Desalniettemin zijn er nog gevangenisstraffen mogelijk na klacht van een huwelijkspartner, ouder of voogd. Seksuele relaties onder de 18 jaar kunnen leiden tot juridische stappen.

Als u zou bevallen in de VAE en u ben niet gehuwd, dient u rekening te houden met mogelijke administratieve hindernissen (mogelijke weigering van afgifte geboorteakte) en te volgen juridische procedures (alsnog huwen of een erkenning van het kind en het verschaffen van identiteitspapieren van het kind). Indien u zich niet in regel stelt of kan stellen, blijft strafrechtelijke vervolging met gevangenisstraf mogelijk.

Ongehuwd samenwonen, los van het geslacht van beiden, is mogelijk en op zich toegestaan.

Homoseksualiteit is strafbaar in de VAE.

Openbare uitingen van affectie worden niet altijd geapprecieerd; kussen in het publiek heeft al tot aanhoudingen geleid.

Klederdracht

Zowel heren als dames zijn liefst niet te licht gekleed (bedekte schouders en geen korte short of rok) op publieke plaatsen, zeker niet in de Noordelijke Emiraten.

In grote shopping malls, hotels en toeristische trekpleisters in Dubai en Abu Dhabi wordt hier, hoewel van toepassing, meestal niet nauw op gekeken. Volg steeds de instructies van specifieke locaties.

Fotografie

Het is strafbaar om foto’s te nemen van iemand zonder toestemming.

Het fotograferen van ministeries, ambassades, officiële gebouwen en sommige gebieden  is verboden en kan leiden tot een prompte ondervraging of arrestatie. Indien de autoriteiten vragen om de genomen foto’s te verwijderen, geeft men hier zonder discussie gevolg aan.

Zeden en gewoonten

De Emiraten zijn een Islamitisch land met toepassing van de Sharia. Evenwel wordt het gekenmerkt door een uitgesproken tolerantie t.a.v. andere religies die beleden kunnen worden, zelfs indien het aangeraden is om die beleving in de privésfeer of in de erkende godshuizen te verrichten.

De Emirati’s vormen een kleine minderheid in eigen land en zijn gemakkelijk herkenbaar aan hun kledij (wit voor mannen, zwart voor vrouwen). 

Respect voor de VAE, de bevolking, de instellingen en de leiders is ten allen tijde de norm en vriendelijk en hoffelijk blijven kunnen vele problemen vermijden. Verbale en fysieke agressie worden niet getolereerd en leidt in vele gevallen tot de onmiddellijke arrestatie.